عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/11


#گزارش_ماهانه_خرداد

#رمپنا

گروه مپنا گزارش عملکرد خردادماه خود را منتشر کرده است که مطابق آن در این ماه 184 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که نسبت به ماه گذشته 78 درصد افزایش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش