عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد خرداد ماه درخشان‌ تهران‌ (پدرخش)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/04/11


#گزارش_ماهانه_خرداد

#پدرخش

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 4 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 5 میلیارد تومان بوده است  با کاهش 18 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 235 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 311 تن بوده با کاهش 24درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 23 درصد کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش