عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/04/16


کفرآور:
این نماد همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید مقاومت بسیار مهمی را شکسته است
اکنون در موج 1 از بخش c از کارکشن y خود قرار دارد
به احتمال قوی یک ریزموج اصلاحی به عنوان موج 2 و پولبک به مقاومتی که شکسته را خواهد داشت که این اصلاح فرصت خرید خواهد بود
مسیر آینده سهم را در چارت ترسیم کرده ایم

 

مجیدحق پرست