عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/04/22


سرچشمه
از دید کلاسیک و ساده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه را بررسی کردیم
حمایت مهم سهم محدوده 397 تومان که خط روند صعودی 5ساله است می باشد
مقاومت مهم سهم 520 می باشد
خرید هر چه به محدوده حمایتی نزدیک تر باشد کم ریسک تر است
رعایت حد ضرر هم الزامی می باشد

 

 

مجیدحق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش