عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/04/24


کرازی
چارت بلندمدت سهم حاکی از اینست که این نماد در موج 3 خود قرار دارد
روند سهم صعودی می باشد و اگر افتی هم صورت گیرد اصلاحی هست در روند صعوی
تارگت میان مدت سهم 1000 تومان می باشد

 

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش