عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سراميك‌هاي‌ صنعتي‌ اردكان‌ (كسرا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/04/25


کسرا
دیتای تاریخی تعدیل نشده سهم
تحلیل سهم از منظر پرایس اکشن
مسیر سهم را برای امسال مشخص کردیم و به احتمال قوی همین مسیر را طی خواهد کرد

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش