عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معادن‌ منگنزايران‌ (كمنگنز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/04/29


کمنگنز
چارت 16 ساله سهم
از نگاهی ساده و کلاسیک
ریسک به ریوارد سهم منطقی نمی باشد و نیاز به اصلاح خواهد داشت

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش