عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايران‌ خودرو (خودرو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/05/02


چارت تعدیل نشده ایران خودرو از سال 1373 تا به اکنون
همانطور که مشاهده می فرمایید خودرو مقاومت بسیار مهمی را که دوبار در سال های 1390 و 1394 نتوانست بشکند را امسال موفق به شکست آن شده و اکنون در حال پولبک به ان می باشد
خبر تجدید ارزیابی ایران خودرو می تواند محرک رسیدن به محدوده جا مانده بالا که در چارت مشخص کردیم باشد

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش