عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه كارتن‌ ايران‌ (چكارن)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/06


#گزارش_ماهانه_تیر

#چکارن

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 10 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 12 میلیارد تومان بوده است  با کاهش 12درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 1383 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 1630 تن بوده با کاهش 15درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 8درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش