عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه سايپا (خساپا)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/06


#گزارش_ماهانه_تیر

#خساپا

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 1089میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 545 میلیارد تومان بوده است  با افزایش  100درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 33321 دستگاه از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 19717 دستگاه بوده با افزایش 69 درصدی روبرو شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 11درصد کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش