عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/06


✅ #گزارش_ماهانه_تیر

#دسانکو

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 6 میلیارد تومان بوده است. که نسبت به ماه گذشته که 13میلیارد تومان بوده است که با کاهش 47 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 521008 عدد از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 585362عدد بوده است و با کاهش 11 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته افزایش 79 درصدی داشته است.

 

فائزه شاهوردی/ واحد سرمایه گذاری و آموزش