عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/06


#گزارش_ماهانه_تیر

#رمپنا

گروه مپنا گزارش عملکرد تیرماه خود را منتشر کرده است که مطابق آن در این ماه 284 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که نسبت به ماه گذشته 54 درصد افزایش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش