عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه صنعتي بهپاك (بهپاك)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#بهپاک

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با  78 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 54 میلیارد تومان بوده است  با افزایش 46 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 37405 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 31026 تن بوده با افزایش 21 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 4 درصد افزایش  داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش