عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه درخشان‌ تهران‌ (پدرخش)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#پدرخش

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 4 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته  با کاهش 11درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 199 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 235 تن بوده با کاهش 15 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 14درصد افزایش داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش