عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه ايران‌ خودرو (خودرو)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#خودرو

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 1660 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 1180 میلیارد تومان بوده است  با افزایش 41 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 37465 دستگاه از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 26600 دستگاه بوده با افزایش 41 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 8 درصد افزایش  است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش