عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه سيمان‌ شرق‌ (سشرق)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#سشرق

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 29 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته با افزایش  25 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 194888 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 189464 تن بوده با افزایش 3 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته1 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش