عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه پلي اكريل ايران (شپلي)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#شپلی

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 58 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که حدود 35 میلیارد تومان بوده است  با افزایش 63 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 3685 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 2249 تن بوده که با افزایش 64 درصدی روبروشده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 34 درصد افزایش  داشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش