عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه غپینو ماه پارس‌ مينو (غپينو)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#غپینو

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 48 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته که 37میلیارد تومان بوده است  با افزایش 30 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 2439704 کیلوگرم از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 1940169 کیلوگرم بوده با افزایش 26 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 26درصد افزایش یافته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش