عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه كاشي‌ تكسرام‌ (كترام)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


✅ #گزارش_ماهانه_تیر

#کترام

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 7میلیارد تومان بوده است. که نسبت به ماه گذشته که 6 میلیارد تومان بوده است با افزایش 11درصدی همراه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 167165متر مربع از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 151518مترمربع بوده است با افزایش 10درصدی همراه بوده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته تغییری  نداشته است.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش