عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه پارس‌ سرام‌ (كسرام)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1398/05/08


#گزارش_ماهانه_تیر

#کسرام

🔹مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 2 میلیارد و 257 میلیون بوده است که نسبت به ماه گذشته که 2 میلیارد و 203 میلیون بوده است  با افزایش 2 درصدی مواجه شده است.

🔸مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 627 تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 589 تن بوده با افزایش 6 درصدی همراه شده است.

🔸مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته 27 درصد کاهش یافته است.

 

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش