عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مخابرات ايران (اخابر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/05/20


اخابر
چارت 11 ساله مخابرات ایران را از دید کلاسیک مشاهده می فرمایید.
هدف سهم در میان مدت سقف کانال می باشد
روند سهم صعودی می باشد
مقاومت های کوتاه مدت سهم به ترتیب 370 و 414و 440 می باشد

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش