عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نورد آلومينيوم‌ (فنوال)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/06/11


فنوال
چارت تعدیل نشده نماد فنوال را مشاهده می فرمایید
از دیدگاه پرایس اکشن این سهم مقاومت مهم 370 را شکسته است.
خرید زیر قیمت 450 و تا محدوده 410 منطقی و کم ریسک می باشد
جا مانده های بالا و مقاومت های میان مدت و کوتاه مدت سهم در چارت مشخص شده است
ریسک به ریوارد منطقی می باشد

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش