عنـوان تحلیل : سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/06/20


ثشرق
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق توانست سقف نمودار تعدیل شده خود را بشکند و وارد رالی جدیدی شود
از دید کلاسیک و بر اساس کانال فیبوناچی مقاومت ها و تارگت های کوتاه مدتی و میان مدتی را در چارت مشخص کرده ایم
در صورت شکست 320 و سپس 380 تومان سهم گام به اهداف بالایی که در چارت مشخص شد خواهد برداشت

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش