عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/06/31


سمگا
همانطور که مشاهده می فرمایید این نماد در موج2 از 3 بزرگ خود قرار دارد
این سیکل اصلاحی را احتمالا به شکل فلت (پهنه)خواهیم دید
هنوز سیکل اصلاحی ریزموجای c ازموج 2از 3 تکمیل نشده است
خرید در منفی های این موج اصلاحی کم ریسک تلقی می شود

مجید حق پرست / واحد سرمایه گذاری و آموزش