عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گلتاش‌ (شگل)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/07/09


📊 تحلیل تکنیکال گلتاش‌ *#شگل*

🖊 شگل درتاریخ 25 شهریور از قیمت 2500 شروع به ریزش نموده است وتابه امروز به 1730 ریزش خود را ادامه داده است.

🔍 از نظر نقاط حمایتی ، این سهم امروز به فیبو 50 درصد واکنش نشان داده و رشد داشته اما در صورت صعود مقاومت 1983 را درپیش دارد ودرصورت گذر از این مقاومت به اهداف 2214  ودرصورت شکست 2364 و 2450 و بلند مدت 2613 را در پیش دارد اما در صورت ریزش مجدد حمایتهای 1609 فیبو 61 درصد بیشترین ریزشی است که احتمال می دهیم این سهم داشته باشد.

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش