عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/07/13


تحلیل تکنیکال محورسازان‌ايران‌خودرو *#خوساز*

📊 خوساز از 27 شهریور و از قیمت 568 شروع به کاهش قیمت نموده و تابه امروز به 444 تومان ریزش داشته است .

📈 این سهم از دید تکنیکالی حمایت 433 را در پیش دارد اما در صورت ریزش و عدم واکنش به این حمایت ، حمایت بعدی 391 خواهد بود.

➖ حد ضرر برای این سهم 349 می باشد

🔍 اهداف و مقاومتهای پیش روی سهم را 455 و درصورت گذر 476  / 491 / 504 و در بلندمدت 610 تومان می توان اشاره کرد.

🖊 از دید تابلوخوانی قدرت خرید حقیقی امروز 52 درصد بوده  و حقوقی خریدی نداشته است.

 

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش