عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ويتانا (غويتا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/07/15


📊 تحلیل تکنیکال #ويتانا (غويتا )  15 مهر 98

🔍 ویتانا امروز با صف خرید خوبی مواجه شد و قدرت خرید حقیقی  امروز 112 درصد بود.

📈 سهم روند نزولی خود را شکسته و می تواند مسیر صعودی خوبی را در پیش گیرد اما در این مسیر با مقاومت 1767 روبرو است و در صورت شکست این مقاومت در معاملات فردا می تواند هدف 2018 و درصورت شکست 2327 و درنهایت 2715 را در پیش گیرد.

 

فائزه شاهوردی / واحد سرمایه گذاری و آموزش