عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ (تمحركه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/07/16


🔍 تحلیل تکنیکال ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ (#تمحركه)   16 مهر 98

امروز این نماد با حجم معاملات 7 میلیونی و صف خرید مواجه شد و 738 درصد معاملات نسبت به دیروز افزایش یافت.

➖ در صورت ریزش حمایت معتبر ومهم سهم در نقطه 511  قرار دارد.

📈 هدف کوتاه مدت سهم 741 می باشد اما فردا مقاومت 591 را در مسیر خود درپیش دارد.

فائزه شاهوردی/ واحد سرمایه گذاری و آموزش