بررسی گزارشات کدال
بررسی عملکرد آبان ماه نمادهای چدن شپدیس فایرا فرآور
بررسی عملکرد ابان ماه

تاریخ انتشار : 1397/09/07
گزارش عملکرد آبان ماه نمادهای شخارک و کچاد و کاما
افزایش مبلغ فروش

تاریخ انتشار : 1397/09/05بررسی عملکرد آبان ماه برخی نمادهای گروه فلزات اساسی(فولاد، فخوز، فولاژ و فخاس)
عملکرد شرکتها در آبان بسیار خوب بوده است.

تاریخ انتشار : 1397/09/05

گزارش عملکرد مهرماه شرکتهای صنعت روانکار(شبهرن، شسپا، شنفت)
رکورد زنی شرکتها در این ماه

تاریخ انتشار : 1397/08/06


بررسی عملکرد ماهانه دو شرکت فولادی فولاد خراسان (فخاس) و فولاد خوزستان(فخوز)
شاهد عملکرد بسیار خوب از هر دو شرکت در مهرماه بوده ایم.

تاریخ انتشار : 1397/08/05

بررسی عملکرد مهرماه نمادهای (شخارک، باما، کبافق، فایرا، فرآور، فسرب)
گزارش تولید و فروش نمادهای (شخارک، باما، کبافق، فایرا، فرآور)

تاریخ انتشار : 1397/08/05
گزارش ماهانه شهریور بخش دوم نمادهای (هرمز، جم، زاگرس، شخارک، کچاد)
رشد مبلغ فروش با توجه به افزایش نرخ

تاریخ انتشار : 1397/07/03


گزارش ماهانه مرداد بخش هشتم نمادهای (شنفت، چافست،کپرور، هرمز)
افزایش مبلغ فروش در مرداد ماه

تاریخ انتشار : 1397/06/06


گزارش ماهانه بخش دهم( پارس، کرماشا، فاسمین)
کاهش مقدار فروش و افزایش مبلغ فروش

تاریخ انتشار : 1397/06/06

گزارش ماهانه بخش پنجم(زاگرس، خراسان، فسرب، کمنگنز، فباهنر)
امار تولید و فروش مردادماه

تاریخ انتشار : 1397/06/05

گزارش ماهانه مرداد بخش ششم نمادهای ( مارون، شسپا، زگلدشت، کاوه، فملی)
رشد مبلغ فروش به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات

تاریخ انتشار : 1397/06/05

گزارش ماهانه مرداد بخش سوم نمادهای ( سیدکو، گوهران، تاپیکو، برکت، تیپیکو، دسبحا، وسپه، ومعادن)
تاپیکو سود خوبی از فروش پتروشیمی ها شناسایی کرده است.

تاریخ انتشار : 1397/06/04


گزارش ماهانه مرداد بخش اول نمادهای ( ورنا، والبر، اعتلا، ختوقا، خگستر، وتوصا،پترول، وساپا، وبشهر، کروی، پارسان)
شرکتهای سرمایه گذاری اقدام به خرید سهام شرکتهای بزرگ در ماه گذشته کرده اند.

تاریخ انتشار : 1397/06/03

گزارش ماهانه مرداد بخش دوم(شخارک، کچاد)
عملکرد ضعیف شخارک

تاریخ انتشار : 1397/06/03

بررسی عملکرد تیرماه شرکتهای پلیمرساز (مارون، جم، شاراک)
رشد مبلغ فروش در تیرماه

تاریخ انتشار : 1397/05/08

بررسی عملکرد تیرماه شرکتهای صنعت روانکار (شرانل، شبهرن، شسپا، شنفت)
رشد نرخ فروش و مبلغ فروش نسبت به ماه گذشته

تاریخ انتشار : 1397/05/07بررسی عملکرد خرداد ماه شرکتهای پتروشیمی پلیمر ساز و مقایسه آنها با سال مالی 96
شرکتها عموما با رشد فروش در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بودند

تاریخ انتشار : 1397/04/10

بررسی عملکرد سه ماهه ابتدای سال مالی 97 شرکتهای پتروشیمی اوره ساز و متانولی
عملکرد سه ماهه شرکتهای پتروشیمی

تاریخ انتشار : 1397/04/09

بررسی گزارش خرداد ماه شرکتهای روانکار (شسپا، شنفت، شرانل، شبهرن)
نرخ فروش انواع روانکار در خرداد ماه افزایش یافته است.

تاریخ انتشار : 1397/04/06

بررسی گزارش خرداد ماه شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)
رشد 30 درصدی مبلغ فروش شرکت نسبت به سال گذشته

تاریخ انتشار : 1397/04/04

گزارش عملکرد خردادماه سال مالی 1397 کچاد
افزایش چشمگیر مبلغ فروش

تاریخ انتشار : 1397/04/03

گزارش عملکرد خردادماه سال مالی 1397 کبافق
فروش 46 میلیارد ریالی

تاریخ انتشار : 1397/04/03


گزارش عملکرد دو شرکت تایر ساز پکرمان و پتایر در دوماه ابتدایی سال
شرکت های تایر ساز در دوماهه ابتدایی سال 97 نسبت به اسفند ماه با رشد نرخ فروش همراه شده اند.

تاریخ انتشار : 1397/03/11

گزارش عملکرد شرکتهای پتروشیمی پلیمرساز در فروردین ماه 1397 و مقایسه آن با سال گذشته- قسمت اول: پتروشیمی جم
شرکت در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش فروش 41 درصدی داشته است

تاریخ انتشار : 1397/02/09

گزارش عملکرد شرکتهای پتروشیمی پلیمرساز در فروردین ماه 1397 و مقایسه آن با سال گذشته- قسمت دوم: پتروشیمی مارون
شرکت در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش فروش 21 درصدی داشته است

تاریخ انتشار : 1397/02/09

گزارش عملکرد شرکتهای پتروشیمی پلیمرساز در فروردین ماه 1397 و مقایسه آن با سال گذشته- قسمت سوم: پتروشیمی شازند
شرکت در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش فروش 51 درصدی داشته است

تاریخ انتشار : 1397/02/09

گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 فاسمین
مبلغ فروش فروردین ماه 234 میلیارد ریال می باشد

تاریخ انتشار : 1397/02/08

گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 کیمیا
گزارش عملکرد فروردین ماه

تاریخ انتشار : 1397/02/08

گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 فسرب
پوشش 18 درصدی مبلغ فروش در فروردین ماه

تاریخ انتشار : 1397/02/04

گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 خراسان
فروش 33898 تن اوره

تاریخ انتشار : 1397/02/04

گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 زاگرس
فروش 254583 تن متانول

تاریخ انتشار : 1397/02/03

گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 باما
فروش 2162 تن کربنات روی در فروردین ماه

تاریخ انتشار : 1397/02/03

گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397شخارک
مبلغ فروش در این ماه 1744 میلیارد ریال می باشد.

تاریخ انتشار : 1397/02/02


بررسی عملکرد 11 ماهه شرکتهای فعال در صنعت فلزات اساسی(ذوب، فولاد، فخوز، فخاس،فملی،فباهنر، ارفع، کاوه)
عملکرد بهمن ماه شرکتهای گروه فلزات اساسی از پوشش مناسب آنها در سال مالی جاری حکایت دارد.

تاریخ انتشار : 1396/12/13

بررسی عملکرد بهمن ماه شرکتهای روانکار
نرخ فروش انواع روانکار در بهمن ماه افزایش داشته است.

تاریخ انتشار : 1396/12/12بررسی عملکرد بهمن ماه شرکتهای گروه خودروسازی
عملکردخوب ایرانخودرو و عملکرد ضعیف ایران خودرو دیزل در این گزارش خودنمایی میکند.

تاریخ انتشار : 1396/12/12

بررسی عملکرد شرکتهای حوزه پرداخت الکترونیک در بهمن ماه 1396
به دلیل افزایش تعداد تراکنش ها در ماههای آخر سال انتظار افزایش درآمد بیش از بودجه دور از انتظار نخواهد بود.

تاریخ انتشار : 1396/12/09

بررسی عملکرد آذر ماه شرکتهای فعال در صنعت تایرسازی(پتایر، پکرمان و پکویر)
شرکت کویر تایر در سال مالی منتهی به آذر 96 موفق به پوشش 91 درصد از مبلغ فروش پیش بینی شده در بودجه خود شده است.

تاریخ انتشار : 1396/10/13

بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت فلزات اساسی(ذوب، فولاد، فخوز، فخاس،فملی،فباهنر)
شرکت های ذوب آهن، فولاد، فخوز، فخاس، فملی و فباهنر گزارش آذرماه خود را منتشر کردند که بر اساس این گزارشات، به لحاظ درصد پوشش بوجه، فولاد با پوشش 77 درصدی در نه ماه نسبت به سایر هم گروهیهای خود بهتر عمل کرده است.

تاریخ انتشار : 1396/10/09

بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای کچاد و کگل
کچاد و کگل گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کردند. این دو شرکت در اذر ماه عملکرد بسیار مناسبی داشته اند.

تاریخ انتشار : 1396/10/09

بررسی عملکرد نه ماهه شرکتهای فاسمین و کاما
میزان پوشش نه ماهه فاسمین 87 درصد و پوشش نه ماهه کاما 83 درصد بوده است

تاریخ انتشار : 1396/10/06

بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت روانکار (شرانل، شبهرن، شنفت)
شرکتهای شرانل، شبهرن و شنفت در گروه روانکار گزارش اذر ماه خود را منتشر کردند. به لحاظ درصد پوشش بودجه به لحاظ مقداری و مبلغی شنفت بهتر از دو شرکت دیگر تا کنون عمل کرده است.

تاریخ انتشار : 1396/10/05

بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت فولاد (ارفع،کاوه)
شرکتهای کاوه و ارفع گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کردند نرخ فروش محصولات این دو شرکت در آذر ماه در بازار داخلی افزایشی بوده است.

تاریخ انتشار : 1396/10/05

بررسی عملکرد نه ماهه شرکت های پتروشیمی شخارک و خراسان و شفن
میزان پوشش مبلغ فروش شخارک و خراسان به ترتیب 84 و 75 درصد می باشد

تاریخ انتشار : 1396/10/05

بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی (خودرو،خپارس و خاور)
میزان پوشش مبلغ فروش درج شده در بودجه 96 برای خودرو،خپارس وخاور به ترتیب برابر 85، 73 و 30 درصد می باشد.

تاریخ انتشار : 1396/10/05

بررسی عملکرد 5 ماهه شرکتهای پتروشیمی( #زاگرس #خراسان #شخارک #شفن)
عملکرد شرکتهای پتروشیمی

تاریخ انتشار : 1396/06/12عملکرد شرکتهای گروه فلزات اساسی #فولاد #فملی #ارفع #فخاس #فخوز در 5 ماهه امسال چگونه بوده است؟
افزایش نرخ فروش محصولات در مرداد ماه نسبت به ماه قبل

تاریخ انتشار : 1396/06/05

بررسی وضعیت فروش 5 ماهه نخست امسال در شرکتهای گروه روی(فاسمین، فسرب، فرآور و کاما)
عملکرد مناسب شرکتهای تولید کننده روی

تاریخ انتشار : 1396/06/04

بررسی تولید و فروش 4 ماهه اول شرکت مس شهید باهنر(فباهنر)
شرکت در 4 ماه ابتدای سال موفق به فروش 145 میلیارد تومان از محصولات خود معادل 24 درصد از بودجه شرکت شده است

تاریخ انتشار : 1396/05/24

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت سیمان ارومیه(ساروم)
شرکت در بودجه بر اساس عملکرد سه ماهه میزان فروش انواع سیمان را یک میلیون و 500 هزار تن فرض نموده است

تاریخ انتشار : 1396/05/03

مجمع عمومی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو
مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 95/12/30 شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در تاریخ 1396/04/31 در ساعت 14:30 با حضور 64 درصد سهامداران برگزار گردید.

تاریخ انتشار : 1396/05/03

گزارش برگزاري مجمع عمومي شركت بانک تجارت
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت در تاریخ 1396/04/31 در ساعت 14.30 با حضور 81.04 درصد از سهامداران حقوقی و 0.06 درصد از سهامداران حقیقی برگزار گردید.

تاریخ انتشار : 1396/05/03

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی زاگرس(زاگرس)
رکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 10 درصد تولید متانول را کاهش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/19

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت باما(کاما)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 4 درصد کاهش در مقدار فروش داشته است

تاریخ انتشار : 1396/04/15

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 21 درصد تولید را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/15

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی خارک(شخارک)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 3 درصد تولید متانول را کاهش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/14

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 25 درصد تولید اوره را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/12

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت کالسیمین(فاسمین)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 15 درصد تولید را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/12

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت تولید سرب و روی ایران(فسرب)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 59 درصد تولید شمش روی را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/12