بررسی گزارشات کدال


بررسی عملکرد آذر ماه شرکتهای فعال در صنعت تایرسازی(پتایر، پکرمان و پکویر)
شرکت کویر تایر در سال مالی منتهی به آذر 96 موفق به پوشش 91 درصد از مبلغ فروش پیش بینی شده در بودجه خود شده است.

تاریخ انتشار : 1396/10/13

بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت فلزات اساسی(ذوب، فولاد، فخوز، فخاس،فملی،فباهنر)
شرکت های ذوب آهن، فولاد، فخوز، فخاس، فملی و فباهنر گزارش آذرماه خود را منتشر کردند که بر اساس این گزارشات، به لحاظ درصد پوشش بوجه، فولاد با پوشش 77 درصدی در نه ماه نسبت به سایر هم گروهیهای خود بهتر عمل کرده است.

تاریخ انتشار : 1396/10/09

بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای کچاد و کگل
کچاد و کگل گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کردند. این دو شرکت در اذر ماه عملکرد بسیار مناسبی داشته اند.

تاریخ انتشار : 1396/10/09

بررسی عملکرد نه ماهه شرکتهای فاسمین و کاما
میزان پوشش نه ماهه فاسمین 87 درصد و پوشش نه ماهه کاما 83 درصد بوده است

تاریخ انتشار : 1396/10/06

بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت روانکار (شرانل، شبهرن، شنفت)
شرکتهای شرانل، شبهرن و شنفت در گروه روانکار گزارش اذر ماه خود را منتشر کردند. به لحاظ درصد پوشش بودجه به لحاظ مقداری و مبلغی شنفت بهتر از دو شرکت دیگر تا کنون عمل کرده است.

تاریخ انتشار : 1396/10/05

بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت فولاد (ارفع،کاوه)
شرکتهای کاوه و ارفع گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کردند نرخ فروش محصولات این دو شرکت در آذر ماه در بازار داخلی افزایشی بوده است.

تاریخ انتشار : 1396/10/05

بررسی عملکرد نه ماهه شرکت های پتروشیمی شخارک و خراسان و شفن
میزان پوشش مبلغ فروش شخارک و خراسان به ترتیب 84 و 75 درصد می باشد

تاریخ انتشار : 1396/10/05

بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی (خودرو،خپارس و خاور)
میزان پوشش مبلغ فروش درج شده در بودجه 96 برای خودرو،خپارس وخاور به ترتیب برابر 85، 73 و 30 درصد می باشد.

تاریخ انتشار : 1396/10/05

بررسی عملکرد 5 ماهه شرکتهای پتروشیمی( #زاگرس #خراسان #شخارک #شفن)
عملکرد شرکتهای پتروشیمی

تاریخ انتشار : 1396/06/12عملکرد شرکتهای گروه فلزات اساسی #فولاد #فملی #ارفع #فخاس #فخوز در 5 ماهه امسال چگونه بوده است؟
افزایش نرخ فروش محصولات در مرداد ماه نسبت به ماه قبل

تاریخ انتشار : 1396/06/05

بررسی وضعیت فروش 5 ماهه نخست امسال در شرکتهای گروه روی(فاسمین، فسرب، فرآور و کاما)
عملکرد مناسب شرکتهای تولید کننده روی

تاریخ انتشار : 1396/06/04

بررسی تولید و فروش 4 ماهه اول شرکت مس شهید باهنر(فباهنر)
شرکت در 4 ماه ابتدای سال موفق به فروش 145 میلیارد تومان از محصولات خود معادل 24 درصد از بودجه شرکت شده است

تاریخ انتشار : 1396/05/24

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت سیمان ارومیه(ساروم)
شرکت در بودجه بر اساس عملکرد سه ماهه میزان فروش انواع سیمان را یک میلیون و 500 هزار تن فرض نموده است

تاریخ انتشار : 1396/05/03

مجمع عمومی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو
مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 95/12/30 شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در تاریخ 1396/04/31 در ساعت 14:30 با حضور 64 درصد سهامداران برگزار گردید.

تاریخ انتشار : 1396/05/03

گزارش برگزاري مجمع عمومي شركت بانک تجارت
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت در تاریخ 1396/04/31 در ساعت 14.30 با حضور 81.04 درصد از سهامداران حقوقی و 0.06 درصد از سهامداران حقیقی برگزار گردید.

تاریخ انتشار : 1396/05/03

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی زاگرس(زاگرس)
رکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 10 درصد تولید متانول را کاهش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/19

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت باما(کاما)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 4 درصد کاهش در مقدار فروش داشته است

تاریخ انتشار : 1396/04/15

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 21 درصد تولید را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/15

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی خارک(شخارک)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 3 درصد تولید متانول را کاهش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/14

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 25 درصد تولید اوره را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/12

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت کالسیمین(فاسمین)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 15 درصد تولید را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/12

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت تولید سرب و روی ایران(فسرب)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 59 درصد تولید شمش روی را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/12