تحلیل های تکنیکالتحلیل تکنیکال گلتاش‌ (شگل)

تاریخ انتشار : 1398/07/09تحلیل تکنیکال كشتيراني آريا (حاريا)
مقاومت های سهم به ترتیب 423 و 850 و 1150

تاریخ انتشار : 1398/04/05

تحلیل تکنیکال لبنيات‌ پاك‌ (غپاك)
ریسک به ریوارد سهم منطقی می باشد

تاریخ انتشار : 1398/04/02

تحلیل تکنیکال بانك سينا (وسينا)
ریسک به ریوارد منطقی

تاریخ انتشار : 1398/03/28

تحلیل تکنیکال آتيه داده پرداز (اپرداز)
اکنون در حال پولبک به ان مقاومت می باشد

تاریخ انتشار : 1398/03/27

تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا)
به احتمال قوی سقف کانال بلندمدت خود را امسال خواهد دید

تاریخ انتشار : 1398/03/25

تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو)
سهمی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده است

تاریخ انتشار : 1398/03/20

تحلیل تکنیکال گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)
چارت 12 ساله سهم را مشاهده می فرمایید

تاریخ انتشار : 1398/03/18

تحلیل تکنیکال حفاري شمال (حفاري)
این نماد در ریزموج 2 از موج c از گام y قرار دارد

تاریخ انتشار : 1398/03/11

تحلیل تکنیکال پارس‌ مينو (غپينو)
در سیکل بلندمدت این سهم وارد موج بزرگ C خود شده است

تاریخ انتشار : 1398/03/07

تحلیل تکنیکال پارس‌ خودرو (خپارس)
پارس خودرو از فروردین 95 وارد اصلاح بلندمدت خود شد

تاریخ انتشار : 1398/03/04

تحلیل تکنیکال كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي)
هر چه به سمت محدوده 430 نزدیک تر باشد کم ریسک تر می باشد

تاریخ انتشار : 1398/03/01

تحلیل تکنیکال ايران‌ارقام‌ (مرقام)
خرید محدوده 308 الی 340

تاریخ انتشار : 1398/02/30

تحلیل تکنیکال طلای جهانی
این سناریو حاکی از این است که رشدی که از آذرماه 94 آغاز کرده است موج B می باشد

تاریخ انتشار : 1398/02/28

تحلیل تکنیکال صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر)
اکنون در گام آخر اصلاح بلندمدتی خود قرار دارد

تاریخ انتشار : 1398/02/26

تحلیل تکنیکال پست بانك ايران (وپست)
در یک امواج پیچیده بلندمدت گرفتار شده است

تاریخ انتشار : 1398/02/25

تحلیل تکنیکال ساير اشخاص بورس انرژي (انرژي3)
این نماد در موج B بزرگ خود قرار دارد و مسیرش مشخص شده است.

تاریخ انتشار : 1398/02/22

تحلیل تکنیکال بهمن ديزل (خديزل)
بعد رشد خوبی که داشته به مقاومت مهمی رسیده است

تاریخ انتشار : 1398/02/22

تحلیل تکنیکال ثتران - سرمايه گذاري مسكن تهران
انتظار یک نوسان رو به بالا برای بخش دوم داریم.

تاریخ انتشار : 1398/02/21

تحلیل تکنیکال شاخص کل
همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید از تیرماه سال 1396 شاخص وارد یک موج پیشرو و انگیزشی شده است

تاریخ انتشار : 1398/02/18

تحلیل تکنیکال سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب)
حمایت مهم این سناریو محدوده 140 الی 160 می باشد

تاریخ انتشار : 1398/02/16

تحلیل تکنیکال سايپا (خساپا)
این سهم بعد 3سال موفق به شکست مقاومت 150 تومان شد

تاریخ انتشار : 1398/02/16

تحلیل تکنیکال بانك پاسارگاد (وپاسار)
درگیر مقاومتی مهم

تاریخ انتشار : 1398/02/16

تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير)
در مسیر صعودی بلند مدت

تاریخ انتشار : 1398/01/26

تحلیل تکنیکال گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)
در تکمیل موج C از کارکشن اخیر است.

تاریخ انتشار : 1398/01/25


تحلیل تکنیکال سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب)
حد ضرر بگذارید 150-155 و سهامداری را با اهداف مقاومتی نزدیک 195-215 و در صورت شکست و تثبیت بالای آن

تاریخ انتشار : 1398/01/18

تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس)
حد ضرر سقف تاریخی شسته شده در 198 تومان

تاریخ انتشار : 1398/01/11

تحلیل تکنیکال گروه‌بهمن‌ (خبهمن)
در تکمیل موج سی از سناریو می تواند به رشد خوبی دست یابد.

تاریخ انتشار : 1398/01/11

تحلیل تکنیکال شكرشاهرود (قشكر)
قشکر با حد ضرر 360 تومان م تواند رصد گردد.

تاریخ انتشار : 1398/01/10

تحلیل تکنیکال س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران)
واگرایی مثبت مخفی در ار اس ای

تاریخ انتشار : 1397/12/27

تحلیل تکنیکال ايران‌ خودرو (خودرو)
313 و 350 مقاومت های مهم سهم

تاریخ انتشار : 1397/12/25

تحلیل تکنیکال پارس‌ خودرو (خپارس)
با رعایت حد ضرر 70

تاریخ انتشار : 1397/12/25

تحلیل تکنیکال شاخص کل
دو مقاومت مهم شاخص در مسیر رشد: 180800 و 192100-197000 واحد خواهد بود

تاریخ انتشار : 1397/12/22

تحلیل تکنیکال فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)
حمایت معتبر سهم به 335 ارتقا یافته و اهداف مسیر رشد: 455-480 رصد شود

تاریخ انتشار : 1397/12/21


تحلیل تکنیکال گروه كارخانجات صنعتي تبرك (تبرك)
شروع موج Y برای سهم . حمایت کف مثلث X.

تاریخ انتشار : 1397/12/19

تحلیل تکنیکال لبنيات‌ پاك‌ (غپاك)
یک کانالیزه صعودی دارد

تاریخ انتشار : 1397/12/18

تحلیل تکنیکال ايران‌ ياساتايرورابر (پاسا)
یک 5 موجی صعودی در حال تکمیل است

تاریخ انتشار : 1397/12/15

تحلیل تکنیکال توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)
حمایت مهمی سهم در محدوده 190 دارد که برای سهامدران باید حد ضرر قرار گیرد.

تاریخ انتشار : 1397/12/12

تحلیل تکنیکال سيمان‌ تهران‌ (ستران)
در تکمیل موج c اگوی احتمالی . یک رشد شارپ قابل توجه داشته است.

تاریخ انتشار : 1397/12/12

تحلیل تکنیکال بانك صادرات ايران (وبصادر)
حمایت معتبری در محدوده 114 تومان دارد. حد ضرر قرار گیرد.

تاریخ انتشار : 1397/12/11


تحلیل تکنیکال فولاد مباركه اصفهان (فولاد)
حمایت معتبر سهم محدوده 300 تومان

تاریخ انتشار : 1397/12/05

تحلیل تکنیکال بيمه پاسارگاد (بپاس)
حمایت 400 مقاومت ها: 465-570 رصد شود.

تاریخ انتشار : 1397/12/04

تحلیل تکنیکال مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)
در حرکت ایمپالس بلند مدت موج زمانبر 4 اتمام یافته و به نظر مرسد وارد موج 5 خواهیم شد.

تاریخ انتشار : 1397/12/01

تحلیل تکنیکال بانك ملت (وبملت)
حمایت 220 تومان حد ضرر سهامداری

تاریخ انتشار : 1397/11/30

تحلیل تکنیکال وبيمه - سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
کف حمایتی کانال را داریم حد ضرر اشاره شده

تاریخ انتشار : 1397/11/30

تحلیل تکنیکال بانك تجارت (وتجارت)
حمایت نزدیک 155 و مقاومت های مهم سقف کانال و 210-230 است.

تاریخ انتشار : 1397/11/29

تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا)
پس از اتمام موج 4 یک رشد میان مدت را سهم در قالب 5 از 5 دارد تکمیل میکند.

تاریخ انتشار : 1397/11/24

تحلیل تکنیکال صنعتي بهپاك (بهپاك)
مقاومت های مسیر رشد: 675 و 795 تومان است. واگرایی مثبت در مک دی در کف قیمت داشتیم

تاریخ انتشار : 1397/11/23

تحلیل تکنیکال هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو)
حمایت معتبر 280 حد ضرر باشد.

تاریخ انتشار : 1397/11/21

تحلیل تکنیکال پتروشيمي شازند (شاراك)
یک حمایت معتبر در 460 دارد که باید حد ضرر سهامداری باشد.

تاریخ انتشار : 1397/11/17

توسعه بازرگاني آهن وفولادميلاد (بميلا)
به نظر میرسد مثلث انقباضی در بمیلا شکسته شده است و با تثبیت بالای 305 تومان یک رشد موقت به بازار بدهکارباشد

تاریخ انتشار : 1397/11/16

تحلیل تکنیکال شاخص کل
مقاومت های شاخص : 174800-179600 و سقف تاریخی است.

تاریخ انتشار : 1397/11/14

تحلیل تکنیکال سيمان خوزستان (سخوز)
حمایت بسیار معتبر 380 مقاومت ها 510-620 مهم

تاریخ انتشار : 1397/11/13

تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق)
شکست سقف مقاومتی و هم پوشانی 130-135 تایید رشد است و مهم می باشد.

تاریخ انتشار : 1397/11/09

تحلیل تکنیکال سيمان‌ شرق‌ (سشرق)
پس از تکمیل مثلث یک رشد دیکر در قالب یک کارکشن یا 5 موجی ایمپالس را دارد طی میکند.

تاریخ انتشار : 1397/11/09

پالايش نفت بندرعباس (شبندر)
حمایت معتبر سهم: محدوده 890-1050

تاریخ انتشار : 1397/11/01

صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا)
یک حمایت معتبر برای سهم در حوالی 600

تاریخ انتشار : 1397/10/29

پالايش نفت تبريز (شبريز)
شبریز در تکمیل ریز موج 4 در برخورد به حمایت معتبر 1350 تومان واکنش نشان داده و شاهد تقاضا در سهم

تاریخ انتشار : 1397/10/29

تحلیل تکنیکال بيمه ميهن (ميهن)
دو کانالیزه برای سهم در نظرگرفتیم. یکی بلند مدت تر و نزولی . یکی میان مدت تر و صعودی که اواخر راه شک

تاریخ انتشار : 1397/10/26

پست بانك ايران (وپست)
یک سناریو حمایت خط روند حمایتی معتبر می باشد.

تاریخ انتشار : 1397/10/26تحلیل تکنیکال گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
به روز رسانی و تحقق یک روند

تاریخ انتشار : 1397/10/17

تحلیل تکنیکال توليد نيروي برق دماوند (دماوند)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/10/16

تحلیل تکنیکال ایرانخودرو (خودرو)
نمای بلند مدت این سهم / یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/10/12

تحلیل تکنیکال شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/10/11

تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان (هرمز) و یک سناریو
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/10/10


تحلیل تکنیکال گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/10/05

تحلیل تکنیکال حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/10/04

تحلیل تکنیکال پالایش نفت لاوان (شاوان)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/10/03

تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران (شتران) و بررسی یک سناریو
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/10/02

تحلیل تکنیکال بانك صادرات ايران (وبصادر)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/09/28

تحلیل تکنیکال زاگرس/ پتروشيمي زاگرس (زاگرس)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/09/27تحلیل تکنیکال فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/09/21

تحلیل تکنیکال مارگارين‌ (غمارگ)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/09/20

تحلیل تکنیکال سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/09/19


تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌نيرو (ونيرو)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/09/17

تحلیل تکنیکال گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/09/14

تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان-شپنا
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/09/13

تحلیل تکنیکال بانك تجارت (وتجارت)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/09/12


تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه (فولاد)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/09/10

تحلیل تکنیکال هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/09/06

تحلیل تکنیکال شير پاستوريزه پگاه گلستان (غگلستا)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/08/30

تحلیل تکنیکال ایران ارقام(مرقام)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/08/30

تحلیل تکنیکال ايران‌ياساتايرورابر (پاسا)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/08/29

تحلیل تکنیکال لبنیات پاک (غپاک)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/08/29

تحلیل تکنیکال محصولات شیمیایی
یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/08/29

تحلیل تکنیکال شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي)
یک سهم از بازار پایه

تاریخ انتشار : 1397/08/28

تحلیل تکنیکال قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/08/27
تحلیل تکنیکال آسان پرداخت پرشين (آپ)
یک نمای ساده از حضور آپ در گردونه معاملات

تاریخ انتشار : 1397/08/23
تحلیل تکنیکال پارس‌ خودرو (خپارس)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/08/19

تحلیل تکنیکال توکاریل (توریل)به روز رسانی
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/08/19


تحلیل تکنیکال ايران‌ ترانسفو (بترانس)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/08/15

تحلیل تکنیکال بانک صادرات (وبصادر)
یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/08/14

تحلیل تکنیکال شاخص کل/ به روز رسانی
یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/08/13

تحلیل تکنیکال چرخشگر (خچرخش)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/08/12

تحلیل تکنیکال پتروشیمی شازند (شاراک)
یک نمای ساده از سهم

تاریخ انتشار : 1397/08/09

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)
به روز رسانی و تحقق روند

تاریخ انتشار : 1397/08/07

تحلیل تکنیکال توليدي چدن سازان (چدن)
یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/08/06

تحلیل تکنیکال کالسمین( فاسمین) به روز رسانی
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/08/05

تحلیل تکنیکال پالايش نفت شيراز (شراز)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/07/29

تحلیل تکنیکال فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/07/29


تحلیل تکنیکال کربن ایران (شکربن) به روز رسانی یک سناریو
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/07/28

تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانک
انتطار تداوم رشد تا خط روند داخلی سبز رنگ

تاریخ انتشار : 1397/07/25

تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان-شپنا
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/07/24

تحلیل تکنیکال حفاري شمال (حفاري)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/07/24

تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا)
یک چشم انداز بلند مدت

تاریخ انتشار : 1397/07/23

تحلیل تکنیکال پتروشيمي زاگرس (زاگرس)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/07/23

تحلیل تکنیکال شركت كيسون (كيسون)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/07/22

تحلیل تکنیکال صنعت شوينده ت.ص.بهشهر (شوينده)
نمای روزانه و یک سناریوی محتمل

تاریخ انتشار : 1397/07/22

تحلیل تکنیکال گروه صنعتي پاكشو (پاكشو)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/07/21

تحلیل تکنیکال سایپا(خساپا)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/07/21

تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
به روز رسانی مرحله 4

تاریخ انتشار : 1397/07/18


تحلیل تکنیکال پتروشيمي پرديس (شپديس)
یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/07/17

تحلیل تکنیکال گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/07/16

تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان (فخوز)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/07/16

تحلیل تکنیکال پالایشگاه نفت اصفهان (شپنا) به روز رسانی
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/07/15

تحلیل تکنیکال بانک تجارت (وتجارت)
محدوده 132 تومان برای سهم یک مقاومت تاریخی مهم است

تاریخ انتشار : 1397/07/15تحلیل تکنیکال بیمه آسیا( آسیا)
یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/07/11

تحلیل تکنیکال شاخص کل و یک سناریو
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/07/11


تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه(فولاد) به روز رسانی
انتظار ادامه تقاضا در میان مدت

تاریخ انتشار : 1397/07/03

تحلیل تکنیکال صنايع بهداشتي ساينا (ساينا) و یک سناریو
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/06/31

تحلیل تکنیکال بانک ملت (وبملت) به روز رسانی
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/06/31

تحلیل تکنیکال پست بانک ایران و یک سناریو
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/06/27


تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/06/26

تحلیل تکنیکال گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/06/26

تحلیل تکنیکال مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/06/25

تحلیل تکنیکال کربن ایران (شکربن) به روز رسانی یک سناریو
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/06/25

تحلیل تکنیکال پارس خودرو (خپارس)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/06/24

تحلیل تکنیکال ايران‌ ترانسفو (بترانس)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/06/24

تحلیل تکنیکال صنعتی پاکشو/ به روز رسانی
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/06/19


تحلیل تکنیکال سایپا(خساپا) / به روز رسانی
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/06/18

تحلیل تکنیکال زامیاد(خزامیا)
به روز رسانی سهم وانتظار افزایش قیمت در سهم با دید میان مدت

تاریخ انتشار : 1397/06/17

تحلیل تکنیکال مارگارين‌ (غمارگ)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/06/17

تحلیل تکنیکال فولاد آلياژي ايران (فولاژ) به روز رسانی شد
بازدهی سهم به بیش از 75 درصد در میان مدت رسید.

تاریخ انتشار : 1397/06/14

تحلیل تکنیکال كشت و صنعت شهداب ناب خراسان
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/06/13

تحلیل تکنیکال گازلوله‌ (پلوله)
نمای بلند مدت این سهم تحقق روند و به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/06/13

تحلیل تکنیکال پتروشیمی آبادان (شپترو) به روز رسانی
به روز رسانی و تحقق روند

تاریخ انتشار : 1397/06/12


تحلیل تکنیکال گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان)
به روز رسانی و تحقق روند

تاریخ انتشار : 1397/06/11


تحلیل تکنیکال شيشه‌ و گاز (كگاز)
یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/06/10

تحلیل تکنیکال شيشه‌ و گاز (كگاز)
یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/06/10

تحلیل تکنیکال توليدي چدن سازان (چدن)
وضعیت نموداری یک سهم پر تقاضا

تاریخ انتشار : 1397/06/10

تحلیل تکنیکال کربن ایران(شکربن)
موج صعودی میان مدت

تاریخ انتشار : 1397/06/07

تحلیل تکنیکال فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور)
موج صعودی میان مدت

تاریخ انتشار : 1397/06/06

تحلیل تکنیکال فولاد کاوه (کاوه)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/06/05

تحلیل تکنیکال وصندوق به روز رسانی شد/ دید میان مدت به سهم
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/06/05

تحلیل تکنیکال كالسيمين‌ (فاسمين)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/06/04


تحلیل تکنیکال پالایش نفت بندرعباس(شبندر)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/06/03

تحلیل تکنیکال آبسال‌ (لابسا)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/06/03

تحلیل تکنیکال كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/05/30

تحلیل تکنیکال افست‌ (چافست) و یک سناریو
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/05/30

تحلیل تکنیکال صنایع ملی مس ایران (فملی)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/29

تحلیل تکنیکال نورد آلومينيوم‌ (فنوال)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/05/29

تحلیل تکنیکال نفت بهران (شبهرن)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/28

تحلیل تکنیکال پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/05/28

تحلیل تکنیکال نيروكلر (شكلر)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/27

تحلیل تکنیکال مخابرات ایران( اخابر)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/27


تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان (فخوز)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/05/24

تحلیل تکنیکال پتروشيمي فجر (بفجر) و یک سناریو
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/23

تحلیل تکنیکال پتروشيمي جم (جم)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/23

تحلیل تکنیکال نفت سپاهان(شسپا)/ به روز رسانی
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/22

تحلیل تکنیکال بانك تجارت (وتجارت)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/05/22

تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)/ به روز رسانی
نمای بلند مدت این سهم بازدهی بیش از 50 درصد

تاریخ انتشار : 1397/05/21

تحلیل تکنیکال پالایش نفت لاوان (شاوان)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/05/21

تحلیل تکنیکال مديريت انرژي اميد تابان هور (وهور)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/20

تحلیل تکنیکال پتروشیمی کارمانشاه (کرماشا)/ به روز رسانی
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/20

تحلیل تکنیکال سیمان خوزستان (سخوز)
الگوی حرکتی سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/17


تحلیل تکنیکال بانک ملت (وبملت)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/16
تحلیل تکنیکال پتروشیمی فارس(فارس) به روز رسانی
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/14

تحلیل تکنیکال گسترش نفت وگاز پارسیان(پارسان)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/13

تحلیل تکنیکال پالایش نفت شیراز(شراز)/ به روز رسانی و تحقق بازدهی 50 درصدی در کوتاه مدت
وضعیت بنیادی مطلوب- دید میان مدت به سهم داشته باشیم

تاریخ انتشار : 1397/05/13

تحلیل تکنیکال (وساخت) از گروه انبوه سازی
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/10


تحلیل تکنیکال سيمان‌ دورود (سدور)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/09

تحلیل تکنیکال پتروشيمي زاگرس (زاگرس) به روز رسانی
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/09


به روز رسانی دماسنج بازار/ مرحله به مرحله
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/05/08


تحلیل تکنیکال فولاد مباركه اصفهان (فولاد)
وضعیت بنیادی مطلوب- دید میان مدت به سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/07تحلیل تکنیکال شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع) به روز رسانی شد.
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/02تحلیل تکنیکال داروسازي‌ اكسير (دلر)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/05/01

تحلیل تکنیکال گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا)
نمای بلند مدت این سهم /به روز رسانی یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/04/31

تحلیل تکنیکال زامیاد(خزامیا)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/31

تحلیل تکنیکال ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم)
تایم فریم هفتگی ولصنم و یک حمایت نزدیک

تاریخ انتشار : 1397/04/30

تحلیل تکنیکال شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/04/30

تحلیل تکنیکال كالسيمين‌ (فاسمين)
برگشت از حمایت داریم ولی رشد اخیر موقت است

تاریخ انتشار : 1397/04/27

تحلیل تکنیکال گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/04/27


تحلیل تکنیکال ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/25تحلیل تکنیکال پتروشیمی خارک (شخارک)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/24

تحلیل تکنیکال ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس)
یک سناریو برای این سهم.

تاریخ انتشار : 1397/04/23


تحلیل تکنیکال ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب)
به روز رسانی و تحقق روند

تاریخ انتشار : 1397/04/19

تحلیل تکنیکال فولاد آلياژي ايران (فولاژ)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/19

تحلیل تکنیکال كالسيمين‌ (فاسمين) به روز شده
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/04/17

تحلیل تکنیکال معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا)
با دید بلند مدت بررسی شد.

تاریخ انتشار : 1397/04/17


س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/16

تحلیل تکنیکال صنایع شیمیایی ایران (شیران)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/13


تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان (شپنا)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/11


تحلیل تکنیکال پتروشیمی خراسان(خراسان)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/10

تحلیل تکنیکال ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/10
تحلیل تکنیکال پتروشیمی فارس(فارس)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/05

تحلیل تکنیکال زامیاد(خزامیا)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/05

تحلیل تکنیکال پالایش نفت تبریز (شبریز)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/04

تحلیل تکنیکال پتروشيمي زاگرس (زاگرس)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/04


تحلیل تکنیکال فولاد ارفع- به روزرسانی
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/04/03

تحلیل تکنیکال حفاري شمال (حفاري)
به ذور ذسانی و تحقق یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/04/02


تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه)
یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/03/30

تحلیل تکنیکال مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)
یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/03/29


تحلیل تکنیکال نفت سپاهان (شسپا)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/03/28


تحلیل تکنیکال معادن‌ بافق‌ (كبافق)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/03/27

تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
دید میان مدت به سهم و یک بازدهی معقول

تاریخ انتشار : 1397/03/27


تحلیل تکنیکال باما(کاما) به روز رسانی مجدد
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/03/23


تحلیل تکنیکال فولاد مباركه اصفهان (فولاد)
به روز رسانی و بازدهی 20 درصدی

تاریخ انتشار : 1397/03/22

تحلیل تکنیکال گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/03/21


تحلیل تکنیکال پتروشیمی پردیس(شپدیس)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/03/19

تحلیل تکنیکال صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا)
به روز رسانی و تحقق روند

تاریخ انتشار : 1397/03/19

تحلیل تکنیکال پتروشيمي‌شيراز (شيراز)
علت اقبال به شیراز

تاریخ انتشار : 1397/03/13

تحلیل تکنیکال س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو)
به روز رسانی یک تحلیل و تحقیق تحلیل قبلی

تاریخ انتشار : 1397/03/13


تحلیل تکنیکال سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت)
یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/03/12

تحلیل تکنیکال توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/03/09

تحلیل تکنیکال معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/03/09

تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران (شتران)
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1397/03/08
تحلیل تکنیکال معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/03/05

تحلیل تکنیکال ذوب آهن اصفهان (ذوب)
یک سناریو برای سهم

تاریخ انتشار : 1397/03/05

تحلیل تکنیکال معدني و صنعتي گل گهر (كگل)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/03/02


تحلیل تکنیکال آلومراد (فمراد) به روز رسانی
بازدهی 100 درصدی این سهم

تاریخ انتشار : 1397/03/01

تحلیل تکنیکال گروه صنعتي پاكشو (پاكشو)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/02/31


تحلیل تکنیکال مارگارين‌ (غمارگ)
یک سناریوو الگوی هارمونیک

تاریخ انتشار : 1397/02/30

تحلیل تکنیکال مهر کام پارس(خمهر)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/02/30

تحلیل تکنیکال پالایش نفت تبریز (شبریز)
به روز رسانی - تحقق روند تحلیل

تاریخ انتشار : 1397/02/29


تحلیل تکنیکال پالايش نفت شيراز (شراز)
موج شماری و سناریوی آتی در این سهم

تاریخ انتشار : 1397/02/26

تحلیل تکنیکال سيمان‌سپاهان‌ (سپاها)
یک سناروی برای سهم

تاریخ انتشار : 1397/02/25

تحلیل تکنیکال قنداصفهان‌ (قصفها)
تحلیل کلاسیک سهم و سود آوری کوتاه مدت

تاریخ انتشار : 1397/02/25

تحلیل تکنیکال سیمان فارس(سفارس)
روند شمارش سهم سیمان فارس

تاریخ انتشار : 1397/02/24

تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو)
حمایت و مقاومت ها در یک سناریو

تاریخ انتشار : 1397/02/24

تحلیل تکنیکال پالايش نفت بندرعباس (شبندر)
به روز رسانی و تحقق روند

تاریخ انتشار : 1397/02/19

تحلیل تکنیکال ایران خودرو (خودرو)
روند کلاسیک این سهم

تاریخ انتشار : 1397/02/18

تحلیل تکنیکال پارس خودرو (خپارس)
روند میان مدت خپارس یک رشد را نشان می دهد.

تاریخ انتشار : 1397/02/18

تحلیل تکنیکال ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب)
رشد موقت در انتظار سهم است.

تاریخ انتشار : 1397/02/17


تحلیل تکنیکال كمباين‌ سازي‌ ايران‌ (تكمبا)
حمایت سهم کجاست؟

تاریخ انتشار : 1397/02/16


تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا)
یک سناریو در سهم

تاریخ انتشار : 1397/02/15

تحلیل تکنیکال سايپا (خساپا)
یک سناریو در سایپا

تاریخ انتشار : 1397/02/15تحلیل تکنیکال كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) به روز رسانی
پس از یک سودآوری خوب که در تحلیل گذشته انتظارش می رفت هم اکنون اصلاح خوبی را در نماد شاهدیم

تاریخ انتشار : 1397/02/10

تحلیل تکنیکال قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا)
روند صعودی در کوتاه مدت برای این سهم

تاریخ انتشار : 1397/02/10


تحلیل تکنیکال كارخانجات‌ قند قزوين‌ ( قزوین)
به روز رسانی شد

تاریخ انتشار : 1397/02/09

تحلیل تکنیکال سرما آفرين‌ (لسرما)
روند حرکتی میان مدت سهم

تاریخ انتشار : 1397/02/08

تحلیل تکنیکال پالايش نفت تبريز (شبريز)
به روز رسانی یک نماد پالایشی

تاریخ انتشار : 1397/02/08

تحلیل تکنیکال سايپا ديزل‌ (خكاوه) به روز رسانی مرحله 4
روند حرکتی بر طبق تحلیل

تاریخ انتشار : 1397/02/05

تحلیل تکنیکال گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا)
روند حرکتی سهم در یک سناریوی شمارش

تاریخ انتشار : 1397/02/04

تحلیل تکنیکال گروه‌صنعتي‌بوتان‌ (لبوتان)
روند سهم در میان مدت - یک موج 3 به نظر بدهکار است.

تاریخ انتشار : 1397/02/04


تحلیل تکنیکال شاخص کل به روز رسانی و ادامه روند پیش در یک سال
روند مرحله به مرحله شاخص

تاریخ انتشار : 1397/02/03

تحلیل تکنیکال شاخص خودرو - از دید کلاسیک و موج شماری به روز رسانی
یک محدوده مهم برای شاخص خودرو مشخص شد

تاریخ انتشار : 1397/02/03


تحلیل تکنیکالتوسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)
روند رو به رشد این سهم پیش تر بررسی شده بود و انتظار میرفت.

تاریخ انتشار : 1397/02/02

تحلیل تکنیکال توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌(کروی)
یک روند حرکتی در کروی

تاریخ انتشار : 1397/02/01


تحلیل تکنیکال پارس‌ خودرو (خپارس)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1397/01/26

تحلیل تکنیکال شرکت کالسمین (فاسمین)
روند تحلیل پذیر این سهم در ی سناریو دنبال میشود.

تاریخ انتشار : 1397/01/20

تحلیل تکنیکال شرکت گازلوله‌ (پلوله)
روند یک سهم در میان مدت و چارت روزانه و نمای بلند مدت

تاریخ انتشار : 1397/01/15

تحلیل تکنیکال سیمان فارس(سفارس)
یک حمایت برای سیمان فارس

تاریخ انتشار : 1396/12/28


تحلیل تکنیکال فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور)
به روز رسانی سهم و بازدهی 177 درصدی

تاریخ انتشار : 1396/12/22

تحلیل تکنیکال فولاد مباركه اصفهان (فولاد)
تحقق یک تارگت و به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1396/12/22

تحلیل تکنیکال توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)
روند صعودی در انتظار سهم در بازه چندین ماهه

تاریخ انتشار : 1396/12/21

تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي)
به کمی زمان برای رسیدن به محدوده حمایتی نیاز دارد.

تاریخ انتشار : 1396/12/21

تحلیل تکنیکال گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
روند میان مدت این سهم صعودی است

تاریخ انتشار : 1396/12/20

تحلیل تکنیکال معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز)
بازدهی بیش از 40 درصدی از تحلیل پیشین این سهم و برگشت از حمایت

تاریخ انتشار : 1396/12/20

تحلیل تکنیکال س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو)
به روز رسانی یک روند تحلیلی

تاریخ انتشار : 1396/12/19

تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا)
یک پیش بینی برای سهم

تاریخ انتشار : 1396/12/19

تحلیل تکنیکال فولاد هرمز(هرمز)
احتمال ادامه یافتن شکل گیری الگوی مثلث

تاریخ انتشار : 1396/12/16

تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند)
رعایت حد حمایت معتبر در خرید سهم مهم است.

تاریخ انتشار : 1396/12/15

تحلیل تکنیکال صنعت روي زنگان (زنگان)
حمایت معتبر این سهم چه محدودهای است. اصلاح تند و تیز این سهم از قله

تاریخ انتشار : 1396/12/15

تحلیل تکنیکال صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق) به روز رسانی
در تحلیل پیشن انتظار اصلاح قیمتی داشتیم که روند اصلاح در روزهای پیشین صورت گرفت.

تاریخ انتشار : 1396/12/14

تحلیل تکنیکال شهد ايران‌ (غشهد)
سناریوی شمارش

تاریخ انتشار : 1396/12/13

تحلیل تکنیکال پتروشیمی آبادان(شپترو)
روند میان مدت در سناریوی شمارش

تاریخ انتشار : 1396/12/13

تحلیل تکنیکال چرخشگر (خچرخش)
حمایت و مقاومت مهم سهم

تاریخ انتشار : 1396/12/13


تحلیل تکنیکال سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي)
روند پیش رو در سیمان صوفیان

تاریخ انتشار : 1396/12/12

تحلیل تکنیکال لبنيات‌ پاك‌ (غپاك)
یک روند میان مدت صعودی برای سهم متصورم.

تاریخ انتشار : 1396/12/09

تحلیل تکنیکال ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم)
ولصنم - حمایت ها ومقاومت ها

تاریخ انتشار : 1396/12/09

تحلیل تکنیکال پلاسكوكار (پلاسك)
یک روند حرکتی برای این سهم در سناریوی شمارش

تاریخ انتشار : 1396/12/08

تحلیل تکنیکال كربن‌ ايران‌ (شكربن)
پیش بینی دقیق روند

تاریخ انتشار : 1396/12/07


تحلیل تکنیکال ايركا پارت صنعت (خكار)
به روز رسانی و بازدهی 1بیش از 50 درصدی

تاریخ انتشار : 1396/12/07


تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران)
روند سهم در یک سناریو

تاریخ انتشار : 1396/12/06

تحلیل تکنیکال زامياد (خزاميا)
روند میان مدت خزامیا در یک سناریوی شمارش

تاریخ انتشار : 1396/12/05


تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو)
به روز رسانی - دید میان مدت- یک سناریوی مسیر حرکتی

تاریخ انتشار : 1396/12/02

تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (وتوصا)
روند میان مدت و چشمانداز در یک سناریو

تاریخ انتشار : 1396/12/02


تحلیل تکنیکال نيروكلر (شكلر)
به روزرسانی

تاریخ انتشار : 1396/11/30


تحلیل تکنیکال سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا)
به روز رسانی و تحقق انتظار نموداری از سهم

تاریخ انتشار : 1396/11/29

تحلیل تکنیکال فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) - به روز شده
به روز رسانی و تحقق هدف پیشین

تاریخ انتشار : 1396/11/28

تحلیل تکنیکال معدني‌ دماوند (كدما) - بازار دوم بورس
روند کدما به چه صورت است- یک سناریو

تاریخ انتشار : 1396/11/28به روز رسانی تکنیکال پالايش نفت بندرعباس (شبندر)
تحقق روندمیان مدت و بلند مدت پیش بینی شده

تاریخ انتشار : 1396/11/24

به روز رسانی تحلیل تکنیکال سايپا ديزل‌ (خكاوه)
تحقق روند تحلیل

تاریخ انتشار : 1396/11/24

تحلیل تکنیکال ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب)
به روز شده- تحقق هدف اول

تاریخ انتشار : 1396/11/18

تحلیل تکنیکال آلومراد (فمراد)
روند رشد برای فمراد - سناریوی شمارش

تاریخ انتشار : 1396/11/18

تحلیل تکنیکال مهركام‌پارس‌ (خمهر)
بررسی نموداری یک قطعه ساز- امید به رشد میان مدت

تاریخ انتشار : 1396/11/17

تحلیل تکنیکال قند نیشابور (قنیشا)
سناریوی شمارش این سهم

تاریخ انتشار : 1396/11/17

تحلیل تکنیکال معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) به روز رسانی
تحقق یک تارگت و به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1396/11/16

تحلیل تکنیکال پالايش نفت اصفهان (شپنا)
به روز رسانی - اصلاح موقت یک پالاشی

تاریخ انتشار : 1396/11/16

تحلیل تکنیکال تراكتورسازي‌ايران‌ (تايرا)
به روز رسانی تایرا

تاریخ انتشار : 1396/11/15

تحلیل تکنیکال گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
به روز رسانی و اتمام ریز موج E

تاریخ انتشار : 1396/11/15

تحلیل تکنیکال گاز و شیشه (کگاز)
یک حمایت معتبر

تاریخ انتشار : 1396/11/15

تحلیل تکنیکال فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور)
به روز رسانی تحلیل پیشین

تاریخ انتشار : 1396/11/14

تحلیل تکنیکال بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان)
به روز رسانی یک سهم پس از چند ماه

تاریخ انتشار : 1396/11/11

تحلیل تکنیکال نورد آلومينيوم‌ (فنوال)
مقاومتهای مهم سهم کجاست؟

تاریخ انتشار : 1396/11/10

تحلیل تکنیکال مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)
بررسی سهم با دید میان مدت

تاریخ انتشار : 1396/11/10

تحلیل تکنیکال توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا)
روند موج شماری سهم

تاریخ انتشار : 1396/11/10

تحلیل تکنیکال بیمه کوثر (کوثر)
در سناریوی تحلیلی روند میان مدت این سهم صعودی است.

تاریخ انتشار : 1396/11/09

تحلیل تکنیکال تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ)
نزدیک شدن به یک محدوده حمایتی معتبر - بررسی میان مدت

تاریخ انتشار : 1396/11/09


تحلیل تکنیکال معادن‌ بافق‌ (كبافق)
به روز رسانی کبافق

تاریخ انتشار : 1396/11/08


تحلیل تکنیکال آسان پرداخت پرشين (آپ)
به روز رسانی یک تحلیل و تحقیق تحلیل قبلی

تاریخ انتشار : 1396/11/07

تحلیل تکنیکال مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير)
روند کوتاه مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1396/11/03

تحلیل تکنیکال نفت سپاهان(شسپا)
سناریوی شمارش این سهم

تاریخ انتشار : 1396/11/03

تحلیل تکنیکال دامداري تليسه نمونه (تليسه)
روند میان مدت صعودی در یک سناریو

تاریخ انتشار : 1396/11/03

تحلیل تکنیکال شركت كيسون (كيسون)
به روز رسانی و ادامه یک سناریو تا امروز

تاریخ انتشار : 1396/11/03

تحلیل تکنیکال صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس)
با دید میان مدت فارس بررسی شد

تاریخ انتشار : 1396/11/03

تحلیل تکنیکال پتروشيمي زاگرس (زاگرس)
روند صعودی زاگرس با شیب ملایم ادامه دار است

تاریخ انتشار : 1396/11/02

به روز رسانی ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس)
تحقق یک انتظار نموداری از سهم

تاریخ انتشار : 1396/11/01

تحلیل تکنیکال مس جهانی - به روز رسانی و تحقق یک روند میان مدت پیش بینی شده
به روز رسانی و تحقق یک روند میان مدت پیش بینی شده

تاریخ انتشار : 1396/11/01

تحلیل تکنیکال فلز روی جهانی - به روز رسانی
چشم انداز مثبت روی فعلا ادامه دارد.

تاریخ انتشار : 1396/11/01

به روز رسانی تحلیل تکنیکال زرين معدن آسيا (فزرين)
رشد بیش از 45 درصدی سهم در کوتاه مدت

تاریخ انتشار : 1396/10/30

تحلیل تکنیکال پتروشيمي پرديس (شپديس)
به روز رسانی یک تحلیل و تحقیق تحلیل قبلی

تاریخ انتشار : 1396/10/30

تحلیل تکنیکال لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله)
به روز رسانی فلوله

تاریخ انتشار : 1396/10/27

تحلیل تکنیکال سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر)
بررسی یک سهم دارویی

تاریخ انتشار : 1396/10/27

تحلیل تکنیکال ملی صنایع مس ایران(فملی) - به روز رسانی
به روز رسانی یک تحلیل و تحقیق تحلیل قبلی

تاریخ انتشار : 1396/10/26


تحلیل تکنیکال صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا)
رشد میان مدت انتظار میرود

تاریخ انتشار : 1396/10/25

تحلیل تکنیکال گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان)
به روز رسانی یک تحلیل

تاریخ انتشار : 1396/10/25

تحلیل تکنیکال فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا)
بررسی وضعیت سهم - موج شماری

تاریخ انتشار : 1396/10/24

تحلیل تکنیکال معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
به روز رسانی و تحقق روند

تاریخ انتشار : 1396/10/24

تحلیل تکنیکال پتروشيمي فسا (فسا)
نمای این سهم و حمایت و مقاومت آن

تاریخ انتشار : 1396/10/23

تحلیل تکنیکال توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا)
با دید میان مدت بمپنا جای رشد در تکمیل موج صعودی دارد.

تاریخ انتشار : 1396/10/23

تحلیل تکنیکال توليد نيروي برق دماوند (دماوند)
انتظار روند صعودی موقت سهم از حمایت معتبر

تاریخ انتشار : 1396/10/23

تحلیل تکنیکال فنرسازي‌زر (خزر)
حمایت و مقاومت نزدیک سهم در نمای ساده

تاریخ انتشار : 1396/10/20

تحلیل تکنیکال ريل پردازسير (حريل)
حمایت و مقاومت یک نماد از گروه حمل ونقل

تاریخ انتشار : 1396/10/20

تحلیل تکنیکال شير پاستوريزه پگاه گلستان (غگلستا)
حد حمایت سهم کجاست.

تاریخ انتشار : 1396/10/19

تحلیل تکنیکال كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام)
کفحمایتی این سهم چه محدوده ای است.

تاریخ انتشار : 1396/10/19

تحلیل تکنیکال شاخص گروه انبوه سازی
بررسی یک سناریو

تاریخ انتشار : 1396/10/18

تحلیل تکنیکال توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور)
انتظار رشد مجدد این سهم

تاریخ انتشار : 1396/10/18

تحلیل تکنیکال توکاريل (توريل)
در نمای کلاسیک سهم بررسی شد

تاریخ انتشار : 1396/10/17

تحلیل تکنیکال داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران)
یک رشد موقت در مداران

تاریخ انتشار : 1396/10/17

تحلیل تکنیکال صنايع بهداشتي ساينا (ساينا)
ساینا کم ریسک

تاریخ انتشار : 1396/10/16

تحلیل تکنیکال لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت)
خلنت کم ریسک برای کوتاه مدت

تاریخ انتشار : 1396/10/16

تحلیل تکنیکال آلومينيوم‌ايران‌ (فايرا) به روز رسانی شد
رشد بیش از 50 درصدی سهم و روند پیش رو

تاریخ انتشار : 1396/10/13

تحلیل تکنیکال مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور)
دیتای سهم در قالب هفتگی

تاریخ انتشار : 1396/10/13

تحلیل تکنیکال صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)
کرمانشا در حال تکمیل موج X

تاریخ انتشار : 1396/10/12

تحلیل تکنیکال فولاد آلياژي ايران (فولاژ)
فولاژ در حال تکمیل اصلاح میان مدت

تاریخ انتشار : 1396/10/12

به روز رسانی تحلیل تکنیکال گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)
خگستر مجددا به حمایت معتبر نزدیک گشت

تاریخ انتشار : 1396/10/11

تحلیل تکنیکال فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور)
به روز رسانیسهم ونزدیک شدن آن به حمایت

تاریخ انتشار : 1396/10/11

تحلیل تکنیکال سرامیک صنعتی اردکان(کسرا)
در حال تکمیل Y از حرکت ترکیبی اصلاحی

تاریخ انتشار : 1396/10/10

تحلیل تکنیکال لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)
حمایت این سهم چه محدوده ای است؟

تاریخ انتشار : 1396/10/09

تحلیل تکنیکال مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن (بالاس)
اصلاح قیمتی در بالاس ونردیک شدن به یک حمایت معتبر

تاریخ انتشار : 1396/10/09


تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير)
وغدیر و شکست یک مقاومت

تاریخ انتشار : 1396/10/06

به روز رسانی شاخص کل
صعود چشم گیر شاخص کل- هر چند که شاخص هم وزن ملاک بهتری برای روند بازار است.

تاریخ انتشار : 1396/10/05

تحلیل تکنیکال صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا)
روند اصلاحی اخیر شسینا کم کم رو به پایان است.

تاریخ انتشار : 1396/10/05

تحلیل تکنیکال شرکت باما(کاما) به روز رسانی شد
کاما چه مقاومت های در مسیر رشد دارد؟ تحقق یک تحلیل و آپدیت آن

تاریخ انتشار : 1396/10/04

تحلیل تکنیکال ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب)
فسرب در موج 5 میتواند رشد را تجربه نماید.

تاریخ انتشار : 1396/10/04

تحلیل تکنیکال زرين معدن آسيا (فزرين)
فزرین و انتظار افزایش تقاضا

تاریخ انتشار : 1396/10/03

تحلیل تکنیکال نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)
رشد میان مدت در ثنوسا با رعایت محدوده حمایت انتظار میرود. البته ورود نقدینگی هوشمند به گروه مربوطه را نیز در نظر داشته باشید.

تاریخ انتشار : 1396/10/02

تحلیل تکنیکال ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي)
رشد آرام فملی در تکمیل موج y

تاریخ انتشار : 1396/10/02تحلیل تکنیکال مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)
فباهنر - یک سهم با بازدهی مطلوب در سالهای اخیر

تاریخ انتشار : 1396/09/29

تحلیل تکنیکال پتروشیمی خارک (شخارک)
رشد شخارک پس از بازگشایی درقالب موج 3 را خواهیم داشت.

تاریخ انتشار : 1396/09/29

تحلیل تکنیکال افست‌ (چافست)
چافست در تکمیل موج 5

تاریخ انتشار : 1396/09/28


تحلیل تکنیکال بیمه البرز(البرز)
یک حمایت معتبر برای سهم

تاریخ انتشار : 1396/09/27

تحلیل تکنیکال عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)
انتظار افزایش تقاضا

تاریخ انتشار : 1396/09/27

تحلیل تکنیکال بانك خاورميانه (وخاور)
انتظار رشد قیمتی

تاریخ انتشار : 1396/09/27

تحلیل تکنیکال توسعه و عمران استان كرمان (كرمان)
در حل تکمیل موج C

تاریخ انتشار : 1396/09/26

تحلیل تکنیکال هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو)
میدکو در انتظار تایید شکست سقف کانال چندین ساله نزولی

تاریخ انتشار : 1396/09/26

تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق)
میان مدت انتظار ادامه رشد را دارم

تاریخ انتشار : 1396/09/25

تحلیل تکنیکال شركت كيسون (كيسون)
انتظار روند رشد برای این سهم با رعایت حد ضرر معتبر

تاریخ انتشار : 1396/09/25

به روز رسانی تکنیکال سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو)
تکمیل روند و انتظار رشد میان مدت

تاریخ انتشار : 1396/09/22

تحلیل تکنیکال معدني و صنعتي گل گهر (كگل)
ماومت مهم این نماد کدام محدوده است

تاریخ انتشار : 1396/09/22

تحلیل تکنیکال ایرانخودرو (خودرو) به روز رسانی شد
چشم انداز ایران خودرو در میان مدت از دید الیوت

تاریخ انتشار : 1396/09/21

تحلیل تکنیکال شاخص خودرو - از دید کلاسیک و موج شماری
یک رشد در پیش است البته با دید بلند مدت

تاریخ انتشار : 1396/09/21

تحلیل تکنیکال پتروشيمي زاگرس (زاگرس)
به روز رسانی و بازدهی بیش از 60 درصدی در تکمیل موج 5

تاریخ انتشار : 1396/09/19

تحلیل تکنیکال لعابيران‌ (شلعاب)
به روز رسانی این نماد

تاریخ انتشار : 1396/09/18


تحلیل تکنیکال رادياتور ايران‌ (ختور)
رشد 40 درصدی نماد

تاریخ انتشار : 1396/09/12

تحلیل تکنیکال فنرسازي‌زر (خزر)
رشد 35 درصدی سهم پس از تکمیل موج اصلاحی

تاریخ انتشار : 1396/09/12

تحلیل تکنیکال شاخص گروه فراورده های نفتی
یک سناریو در شاخص گروه پالایشی

تاریخ انتشار : 1396/09/12

تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان (شپنا) به روز رسانی شد
رشد 40 درصد ی سهم در تکمیل موج Y

تاریخ انتشار : 1396/09/11

تحلیل تکنیکال داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران)
روند سهم در یک سناریو

تاریخ انتشار : 1396/09/11


تحلیل تکنیکال آسان پرداخت پرشين (آپ)
یک حمایت معتبر

تاریخ انتشار : 1396/09/08


تحلیل تکنیکال بیمه میهن
کم ریسک در صورت خرید بر روی حمایت و پایبندی به حد ضرر- 3 تا 6 ماهه

تاریخ انتشار : 1396/09/07

تحلیل تکنیکال توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
روند رشد در قالب 5 موج صعودی

تاریخ انتشار : 1396/09/05

تحلیل تکنیکال ذوب آهن اصفهان (ذوب)
روند این سهم صعودی است

تاریخ انتشار : 1396/09/04تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
به روز رسانی فولاد و رشد میان مدت آن

تاریخ انتشار : 1396/09/01

تحلیل تکنیکال چادر ملو (کچاد)
روند میان مدت سهم در یک سناریوی موج شماری

تاریخ انتشار : 1396/09/01تحلیل تکنیکال معادن بافق(کبافق)
اصلاح قیمتی فعلا ادامه دارد.

تاریخ انتشار : 1396/08/30

تحلیل تکنیکال صنايع پتروشيمي زنجان (زنجان)
انتظار رشد میان مدت سهم از حمایت معتبر

تاریخ انتشار : 1396/08/29

تحلیل تکنیکال حمل و نقل خلیج فارس (حفارس)
انتظار تقاضای خرید از حمایت معتبر

تاریخ انتشار : 1396/08/29


تحلیل تکنیکال فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر)
روند میان مدت نزولی در حال تکمیل است.

تاریخ انتشار : 1396/08/27

تحلیل تکنیکال پالايش نفت لاوان (شاوان)
مقاومت ها و حمایت های این نماد

تاریخ انتشار : 1396/08/27

تحلیل تکنیکال كود شيميايي اوره لردگان (شلرد)
با دید میان مدت انتظار رشد ملایم بهای سهم را داریم

تاریخ انتشار : 1396/08/24

تحلیل تکنیکال پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ (غشاذر)
اصلاح قیمتی کوتاه مدت سهم در تکمیل ریز موج C انتظار میرود.

تاریخ انتشار : 1396/08/24

تحلیل نموداری شاخص گروه سیمان - کلاسیک
به نظر میرسد شاخص نمادهای گروه در حمایت معتبری قرار دارد

تاریخ انتشار : 1396/08/23

تحلیل تکنیکال سیمان کردستان (سکرد)
بررسی یک نماد سیمانی که امروز با اقبال خریداران به صف خرید نشسته است...

تاریخ انتشار : 1396/08/23تحلیل تکنیکال ریل سیر کوثر (حسیر)
نیاز به اصلاح زمانی و کمی اصلاح قیمتی دارد.

تاریخ انتشار : 1396/08/21
تحلیل تکنیکال ماشين‌ سازي‌ اراك‌ - فاراک پس از بازگشایی
انتظاربرگشت روند پس از رسیدن به کف حمایتی

تاریخ انتشار : 1396/08/17


تحلیل تکنیکال پالایش نفت تبریز (شبریز)
بازدهی بیش از70 درصدی شبریز و امدواری نموداری به ادامه رشد تا اخر سال جاری

تاریخ انتشار : 1396/08/16

تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ملت‌ (وملت)
کمریسک با دید کمتر از 3 ماه

تاریخ انتشار : 1396/08/16

تحلیل تکنیکال گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)
دید به این سهم میان مدت و بلند مدت.

تاریخ انتشار : 1396/08/15

تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران (شتران)
تارگت میان مدت این سهم بابازدهی 75 درصدی !

تاریخ انتشار : 1396/08/15

تحلیل تکنیکال کربن ایران - شکربن به روز رسانی
تحقق تحلیل پیشین و روند آینده سهم

تاریخ انتشار : 1396/08/14

تحلیل تکنیکال نفت ایرانول - شرانل
نمای بلند مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1396/08/14

تحلیل تکنیکال فولاد ارفع- ارفع- به روزرسانی
یک رشد خوب میان مدت پس از تکمیل بی انتظار میرود.

تاریخ انتشار : 1396/08/13


تحلیل تکنیکال صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ (چكاوه)
به روز رسانی و نزدیکی سهم به اتمام اصلاح میان مدت

تاریخ انتشار : 1396/08/10

تحلیل تکنیکال انس جهانی به روز رسانی شد
انتظار رشد پس از تکمیل E

تاریخ انتشار : 1396/08/10

تحلیل تکنیکال كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ (لكما)
بررسی یک سهم بازار پایه

تاریخ انتشار : 1396/08/09

تحلیل تکنیکال لعابیران - شلعاب
رشد این سهم در کوتاه مدت با ریسک بالا همراه است.

تاریخ انتشار : 1396/08/09

تحلیل تکنیکال صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس)
تحقق یک تحلیل و نزدیک شدن به محدوده مناسب حمایتی

تاریخ انتشار : 1396/08/09

تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان - شپنا
به روز رسانی و تحقق تحلیل پیشین

تاریخ انتشار : 1396/08/08


تحلیل تکنیکال ايركا پارت صنعت (خكار)
با بررسی روند سهم در میان مدت انتظار رشد دارم

تاریخ انتشار : 1396/07/29


تحلیل تکنیکال پتروشیمی شیراز (شیراز)
به روز رسانی و تحقق تحلیل پیشین

تاریخ انتشار : 1396/07/26


تحلیل تکنیکال گروه‌بهمن‌ (خبهمن)
محدوده حمایتی خبهمن ؟...

تاریخ انتشار : 1396/07/25

تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه)
یک موج 5 در آینده به بازار بدهکار است...

تاریخ انتشار : 1396/07/25تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
سهم میان مدتیی که در میانه رشد خود می باشد.

تاریخ انتشار : 1396/07/23تحلیل تکنیکال وپترو
روند میان مدت سهم به چه صورت خواهد بود؟

تاریخ انتشار : 1396/07/22

تحلیل تکنیکال آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن)
روند این سهم از دید موج شماری

تاریخ انتشار : 1396/07/19

تحلیل تکنیکال پلاسكوكار (پلاسك)
روند میان مدت سهم از دید سناریوی موج شماری

تاریخ انتشار : 1396/07/19

تحلیل تکنیکال نیرو کلر(شکلر)
به روز رسانی یک تحلیل

تاریخ انتشار : 1396/07/18

تحلیل تکنیکال لوله و ماشین سازی ایران (فلوله)
چارت هفتگی فلوله

تاریخ انتشار : 1396/07/17

تحلیل تکنیکال ایران خودرو(خودرو)
به روز رسانی روند پیشین این نماد

تاریخ انتشار : 1396/07/16

تحلیل تکنیکال توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد)
حمایت معتبر سهم در محدوده اشاره شده

تاریخ انتشار : 1396/07/15

تحلیل تکنیکال توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو (تپكو)
بررسی تپکو با قبول ریسک در معاملات بازار پایه نشان از نوسان مثبت کوتاه مدتی دارد.

تاریخ انتشار : 1396/07/12

تحلیل تکنیکال گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)
روند میان مدت این سهم

تاریخ انتشار : 1396/07/12


تحلیل تکنیکال داروسازي‌ اكسير (دلر)
بررسی روند سهم در بلند مدت و حمایت معتبر نزدیک

تاریخ انتشار : 1396/07/11

تحلیل تکنیکال سايپا ديزل‌ (خكاوه)
نیازمند اصلاح زمانی و اصلاح قیمتی کوتاه مدتی - اولین محدوده معتبر حمایتی کجاست؟

تاریخ انتشار : 1396/07/10

تحلیل تنیکال تراكتورسازي‌ايران‌ (تايرا)
روند بلند مدت در قالب کندل های هفتگی

تاریخ انتشار : 1396/07/10


تحلیل تکنیکال توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي)
روند کروی در میان مدت

تاریخ انتشار : 1396/07/05

تحلیل تکنیکال كارخانجات‌ قند قزوين‌
روند حرکتی میان مدت سهم در تکمیل موج y

تاریخ انتشار : 1396/07/04

تحلیل تکنیکال مس جهانی
اتتظار یک اصلاح زمانی و قیمتی برای مس جهانی در قالب X طبق یک سناریوی شمارش

تاریخ انتشار : 1396/07/04

تحلیل تکنیکال گروه صنعتي پاكشو (پاكشو)
اتمام یک روند صعودی بلند مدت و اصلاح موقت نماد از پیک قیمتی را داشتیم و اکنون...

تاریخ انتشار : 1396/07/04

تحلیل تکنیکال ايران‌ ترانسفو (بترانس)
اصلاح زمان بر در قالب موج 4 در بترانس

تاریخ انتشار : 1396/07/03

تحلیل تکنیکال ايران‌ خودروديزل‌ (خاور)
خاور و روند احتمالی میان مدت آن در یک سناریو موج شماری

تاریخ انتشار : 1396/07/02

تحیل تکنیکال نفت‌ بهران‌ (شبهرن)
روند حرکتی سهم- تکمیل موج اخر از XX میباشد.

تاریخ انتشار : 1396/07/02

تحلیل تکنیکال شاخص کل به روز رسانی شد
تحقق روند تحلیل در سال 96

تاریخ انتشار : 1396/07/01

تحلیل تکنیکال كربن‌ ايران‌ (شكربن)
شکربن کم کم به روند صعودی نزدیک میشود.

تاریخ انتشار : 1396/07/01

تحلیل تکنیکال كوير تاير (پكوير)
به روز رسانی

تاریخ انتشار : 1396/06/29

تحلیل تکنیکال لیزینگ ایرانیان (وایران)
اصلاح بیش از 35 درصدی این نماد و حمایت نزدیک

تاریخ انتشار : 1396/06/29


تحلیل تکنیکال نفت و گاز پارسیان(پارسان)
روند سهم به چه صورت است؟ اولین مقاومت سهم چه محدوده ای است؟

تاریخ انتشار : 1396/06/28

تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران(شتران)
تحقق یک تحلیل و ادامه رشد

تاریخ انتشار : 1396/06/28

تحلیل تکنیکال پالایش نفت تبریز(شبریز)
تحقق رشد در میان مدت و ادامه آن- آیا شبریز نیازمند استراحت موقت است؟

تاریخ انتشار : 1396/06/28

تحلیل تکنیکال صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا)
روند میان مدت این سهم به نظر صعودی است

تاریخ انتشار : 1396/06/27

تحلیل تکنیکال گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا)
رمپنا از سال 2009 بررسی شد.

تاریخ انتشار : 1396/06/27

تحلیل تکنیکال پتروشیمی زاگرس-(زاگرس)
به روز رسانی شد.

تاریخ انتشار : 1396/06/25

تحلیل تکنیکال فولاد اميركبيركاشان (فجر)
نماد فجر از گروه فلزات اساسی

تاریخ انتشار : 1396/06/25

تحلیل تکنیکال فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور)
انتظار اصلاح این نماد در پیاصلاح گروه فلزات اساسی میرود.

تاریخ انتشار : 1396/06/25

تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ملت‌ (وملت)
روند حرکتی یک سرمایه گذاری بررسی شد

تاریخ انتشار : 1396/06/22


تحلیل تکنیکال ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ (تمحركه)
روند میان مدت سهم مشخص شده است

تاریخ انتشار : 1396/06/21

تحلیل تکنیکال آتیه داد پرداز(آپرداز)
افت قیمتی محسوس سهم در میان مدت!

تاریخ انتشار : 1396/06/21

تحلیل تکنیکال نیرو محرکه (خمحرکه)
حمایت معتبر نزدیک سهم کجاس؟ میان مدت چه روندی دارد؟

تاریخ انتشار : 1396/06/21

تحلیل تکنیکال قند اصفهان (قصفها)
به روز رسانی یک تحلیل و تحقیق تحلیل قبلی

تاریخ انتشار : 1396/06/20

تحلیل تکنیکال کارتن ایران (چکارن)
میانمدت- خرید از محدوده حمایتی کم ریسک

تاریخ انتشار : 1396/06/20

تحلیل تکنیکال دو فلز جهانی
با وجود ادامه کاهش موجودی و ذخایر . سقف های مهمی پیش روی این دو فلز است .

تاریخ انتشار : 1396/06/19

تحلیل تکنیکال قند قزوین(قزوین)
احتمال رشد کوتاه مدت سهم در قالب یک ریز موج صعودی

تاریخ انتشار : 1396/06/19

تحلیل تکنیکال صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ (چكاوه)
حق تقدم چکاوه امروز به اتمام رسید.

تاریخ انتشار : 1396/06/19

تحلیل تکنیکال ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك)
اصلاح زمان بر موج اخر رو به اتمام است.

تاریخ انتشار : 1396/06/14

تحلیل تکنیکال سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب)
با دید میان مدت 6 ماهه بررسی شد.

تاریخ انتشار : 1396/06/14

تحلیل تکنیکال كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) به روز رسانی
پس از یک رشد خوب کوتاه مدتی اصلاح را در پیش گرفته است.

تاریخ انتشار : 1396/06/13

تحلیل تکنیکال شاخص فلزات اساسی
میان مدت نوسانات شاخص گروه و تراکم زمانی و قیمتی را پیش بینی می کنم.

تاریخ انتشار : 1396/06/13

تحلیل تکنیکال ايران‌ياساتايرورابر (پاسا)
کم ریسک همراه با اصلاح زمان بر - متراکم شدن در مثلث موج X

تاریخ انتشار : 1396/06/12

تحلیل تکنیکال سایپا ( خساپا)
اصلاح قیمتی سایپا پس از بازگشایی انتظار میرفت.

تاریخ انتشار : 1396/06/12

تحلیل تکنیکال صنعتي بهپاك (بهپاك)
محدوده حمایتی سهم نزدیک است. روند میان مدت اصلاحی است.

تاریخ انتشار : 1396/06/12

تحلیل تکنیکال گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا)
سهم میان مدت کم ریسک ارزیابی میشود.

تاریخ انتشار : 1396/06/11

تحلیل تکنیکال کنترل خوردگی تکین کو(رتکو)
رتکو و اصلاح قیمتی و زمانی

تاریخ انتشار : 1396/06/11

تحلیل تکنیکال الومینیوم ایران - فایرا
رشد فایرا تا کجا؟؟

تاریخ انتشار : 1396/06/08

تحلیل تکنیکال شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس)
غفارس را کی بخریم؟

تاریخ انتشار : 1396/06/08

تحلیل تکنیکال پتروشيمي فناوران (شفن)
مقاومت های نزدیک این نماد و روند حرکتی سالانه آن

تاریخ انتشار : 1396/06/07

تحلیل تکنیکال انس جهانی در میان مدت نشان از رشد دارد.
روند طلا در میان مدت صعودی است

تاریخ انتشار : 1396/06/07

تحلیل تکنیکال رادياتور ايران‌ (ختور)
اقبال بازار به قطعه سازها موجب شده ما سهم های این گروه را در واچ لیست تحلیلی قرار دهیم.

تاریخ انتشار : 1396/06/06


تحلیل تکنیکال بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان)
کمرجان و اصلاح شارپ در قالب موج چهار- دید به سهم نوسانی بر ری حمایت ها باشد

تاریخ انتشار : 1396/06/05

تحلیل تکنیکال فنرسازي‌زر (خزر)
یک نماد کمریسک برای بررسی

تاریخ انتشار : 1396/06/05

تحلیل نموداری دلار در تایم فریم روزانه
دلار چه روند احتمالی را در آینده طی خواهد نمود؟

تاریخ انتشار : 1396/06/05

تحلیل تکنیکال شركت پتروشيمي خراسان (خراسان)
وضعیت نموداری این سهم اوره ساز را با دید میان مدت بررسی نموده ایم.

تاریخ انتشار : 1396/06/04

تحلیل تکنیکال گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول)
بررسی سهم با دید میان مدت - گروه پتروشیمی در 6 ماه دوم مستعد رشد می باشد.

تاریخ انتشار : 1396/06/04

تحلیل تکنیکال پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك)
شخارک میان مدتی رشد خوبی دارد و فعلا در حال تکمیل موج دو اصلاحی به نظر میآید.

تاریخ انتشار : 1396/06/01

تحلیل تکنیکال شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع)
ارفع چه مقاومت های مهمی دارد؟ برای پاسخ به این سوال روند سهم را بررسی کرده ایم

تاریخ انتشار : 1396/05/31


به روز رسانی صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس)
چشم انداز این سهم به چه صورت خواهد بود؟

تاریخ انتشار : 1396/05/31

تحلیل تکنیکال مديريت انرژي اميد تابان هور (وهور)
وهور در نزدیکی حمایت

تاریخ انتشار : 1396/05/30

تحلیل تکنیکال توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا)
حپارسا مناسب برای نقدینگی کم - کمریسک- برای سرمایه گذاران بادید میان مدت بر روی حمایت

تاریخ انتشار : 1396/05/30

تحلیل تکنیکال معدني و صنعتي گل گهر (كگل)
روند بلند مدت سهم به چه صورت هست و در ادامه چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار : 1396/05/30

تحلیل تکنیکال توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور)
بررسی کنور با دید میان مدت 3 الی 6 ماهه کمریسک است.

تاریخ انتشار : 1396/05/29

تحلیل تکنیکال آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن)
خاهن در انتهای موج 5 - روند چند ساله این سهم از زمان شروع رشد سال 2015 مشاهده میشود.

تاریخ انتشار : 1396/05/29

تحلیل كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي)
کرازی و اصلاح قیمتی میان مدت از سقف 420 تومان تا محدوده 280

تاریخ انتشار : 1396/05/29

تحلیل تکنیکال باما (کاما) به روز رسانی
روند رشد این سهم با افزایش تقاضا در کامودیتی ها تقویت شده است.

تاریخ انتشار : 1396/05/28

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت نفت (ونفت)
ونفت را کی بخریم کی بفروشیم ؟

تاریخ انتشار : 1396/05/28

تحلیل تکنیکال سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت)
وساخت امروز پرتقاضا ضاهر شده است علت تکنیکالی آن شاید نزدیک شدن به حمایت نیز باشد

تاریخ انتشار : 1396/05/25