تحلیل های بنیـادیتحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس و برآورد سود سال 98
برآورد سود هر سهم سال 98 پتروشیمی زاگرس

تاریخ انتشار : 1398/08/11

تحلیل بنیادی شركت کارخانجات تولیدی شیشه رازی(کرازی) و پیش بینی سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 98
پیش بینی رشد سود حاصله نسبت به سال 97 حدود 70درصد

تاریخ انتشار : 1398/06/17

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان)
برآورد سود سال 98

تاریخ انتشار : 1398/03/08

تحلیل بنیادی شرکت فولاد هرمزگان (هرمز) و پیش بینی سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 98
پیش بینی رشد سود حاصله نسبت به سال 97 حدود 18 درصد

تاریخ انتشار : 1398/02/21


تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) و پیش بینی سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 98
پیش بینی سود 930 ریالی برای هر سهم در سال مالی 98

تاریخ انتشار : 1398/01/25تحلیل بنیادی شرکت ایران یاسا تایر و رابر (پاسا)
تحلیل بنیادی پاسا

تاریخ انتشار : 1397/12/25

تحلیل بنیادی تحلیل بنیادی شرکت باما (كاما)
پیش بینی سود سال مالی 97 با توجه به عمکرد 11 ماهه شرکت و سود سال مالی 29 اسفند 98

تاریخ انتشار : 1397/12/21
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)
برآورد سود هر سهم سال 98

تاریخ انتشار : 1397/11/27

تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان (فخوز) و پیش بینی سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 97
پیش بینی رشد سود حاصله نسبت به سال 96 حدود 80 درصد

تاریخ انتشار : 1397/11/21


تحلیل بنیادی شرکت کالسمین (فاسمین) بر اساس عملکرد 9 ماهه و برآورد سود هر سهم سال مالی 97
مجموع مبلغ فروش بالغ بر 360 میلیارد تومان می باشد که به دلیل کاهش فروش شمش روی با کاهش 11 درصدی نسبت به سال پیش همراه شده است.

تاریخ انتشار : 1397/11/13

مقایسه و بررسی شرکتهای متانول ساز در 9 ماهه ابتدایی سال
مقایسه شرکتهای متانول ساز در 9 ماهه ابتدایی سال

تاریخ انتشار : 1397/11/02

تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)بر اساس عملکرد 9 ماهه و برآورد سود سال مالی 97
رشد 75 درصدی مبلغ فروش نسبت به سال گذشته

تاریخ انتشار : 1397/11/02

تحلیل بنیادی شرکت تولید فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور) و پیش بینی سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 با توجه به عمکرد 9 ماهه شرکت
در مجموع عملکرد ۹ ماهه ۹۷ علی رغم کاهش میزان فروش به دلیل افزایش نرخ ارزشاهد افزایش سود هر سهم و تحقق سود ۲۶۹ تومانی بوده ایم.

تاریخ انتشار : 1397/11/01تحلیل بنیادی پتروشیمی پردیس(شپدیس)
افزایش سودآور علی رغم کاهش نرخ اوره صادراتی

تاریخ انتشار : 1397/10/17

تحلیل بنیادی پتروشیمی خارک
تحلیل بنیادی پتروشیمی خارک

تاریخ انتشار : 1397/10/12

تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه
ادامه روند صعودی سودآوری

تاریخ انتشار : 1397/10/05


تحلیل بنیادی کارخانجات قند قزوین (قزوین)و بررسی عملکرد شرکت در سال مالی 96 و 97
سود هر سهم شرکت در شش ماهه نخست سال 97 نسبت به سال گذشته با رشد 90 درصدی همراه بوده است.

تاریخ انتشار : 1397/09/25

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود هر سهم گل گهر
افزایش سودآوری

تاریخ انتشار : 1397/09/21

تحلیل بنیادی گروه صنعتی بارز (پکرمان) بررسی عملکرد شرکت در 8 ماهه سال 97
سود هر سهم شرکت در نیمه نخست سال 97 نسبت به سال گذشته با کاهش 20 درصدی همراه شده است.

تاریخ انتشار : 1397/09/14

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود هر سهم پتروشیمی خراسان
تقابل کاهش قیمت جهانی اوره افزایش نرخ تسعیر دلار

تاریخ انتشار : 1397/08/30

تحلیل بنیادی شرکت تولیدی ایران تایر (پتایر) و بررسی عملکرد شرکت در شش ماهه نخست سال 96 و پیش بینی سود هر سهم شرکت در سال 97
سود هر سهم شرکت در نیمه نخست سال 97 با رشد 80 درصدی نسبت به سال 96 همراه بوده است.

تاریخ انتشار : 1397/08/30

تحلیل بنیادی و بررسی سودآوری سال 97 شرکت پتروشیمی شازند (شاراک) بر اساس عملکرد شش ماهه و برآورد سود سال 98
با در نظر گرفتن میانگین نفت 65 دلار در سال 98 سود 205 تومان برآورد می شود.

تاریخ انتشار : 1397/08/28

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود هر سهم شرکت سنگ آهن گهر زمین
چشم انداز مثبت کگهر

تاریخ انتشار : 1397/08/26

برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد پارسان در سال 1397 و سال 1398
افزایش قابل توجه سود با توجه به افزایش سودآوری شرکتهای پتروشیمی

تاریخ انتشار : 1397/08/23

تحلیل بنیادی پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) بررسی عملکرد شرکت در شش ماهه نخست سال 97 و پیش بینی سود هر سهم در پایان سال 97
سود هر سهم شرکت در شش ماهه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 128 درصدی همراه بوده است.

تاریخ انتشار : 1397/08/22


گزارش نشست خبری سنگ آهن گهر زمین
عرضه اولیه گهر زمین

تاریخ انتشار : 1397/08/14


بررسی بنیادی فولاد خوزستان (فخوز) و بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سودآوری شرکت در سال 97
شرکت در شش ماهه نخست سال موفق به تحقق سود 789 ریالی به ازا هر سهم شد.

تاریخ انتشار : 1397/08/05

تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) و پیش بینی سود سال 1397
رشد بیش از 20 درصد نرخ فروش شمش بیلت صادراتی در شهریور ماه

تاریخ انتشار : 1397/07/25


تحلیل بنیادی شرکت ملی مس ایران (فملی) بررسی عملکرد شرکت در نیمه نخست سال و پیش بینی سود هر سهم در انتهای سال 97
سود هر سهم شرکت در سه ماهه ابتدایی سال 97 نسبت به مدت زمان مشابه با رشد بیش از دو برابر همراه شده است.

تاریخ انتشار : 1397/07/22تحلیل بنیادی شرکت فولاد خراسان (فخاس) بررسی عملکرد شرکت در سال 96 و پیش بینی سود هر سهم در سال 97
سود هر سهم شرکت در سه ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته رشد 3 برابری داشته است.

تاریخ انتشار : 1397/07/16

بررسی سودآوری شرکت نفت ایرانول (شرانل) و تأثیرات افزایش نرخ ارز
افزایش قابل توجه نرخ فروش

تاریخ انتشار : 1397/07/15

تحلیل بنیادی شرکت فرآورو پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97
تحلیل بنیادی فرآور

تاریخ انتشار : 1397/07/11

بررسی بنیادی شرکت تولیدی ایران تایر(پتایر) و بررسی تاثیرات نرخ دلار بر سودآوری شرکت در سال مالی 97
شرکت در سه ماهه ابتدایی سال برای هر سهم سودی برابر با 44 ریال محقق ساخته است.

تاریخ انتشار : 1397/07/09

بررسی سودآوری شرکت پتروشیمی شازند (شاراک) و تأثیرات افزایش نرخ ارز
نرخ فروش پلی اتیلن سنگین و سبک در این ماه نسبت به ماه گذشته به ترتیب 12 و 15 درصد رشد داشته است

تاریخ انتشار : 1397/07/08

تحلیل بنیادی شرکت باما(کاما) و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97
ادامه رشد سودآوری کاما

تاریخ انتشار : 1397/07/02

بررسی سودآوری شرکت فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)و پیش بینی سود هر سهم سال 97
سود هر سهم شرکت می توناد تا 90 تومان رشد داشته باشد.

تاریخ انتشار : 1397/06/31

بررسی سودآوری شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و تأثیرات افزایش نرخ ارز
با توجه به اینکه فروش شرکت و بهای تمام شده آن تحت تأثیر نرخ شمش و نرخ ارز می باشد تغییرات نرخ ارز تأثیر به سزایی بر سود هر سهم آن خواهد داشت

تاریخ انتشار : 1397/06/26

بررسی بنیادی پتروشیمی فجر (بفجر) و پیش بینی سود هر سهم سال 97
افزایش نرخ تورم و دلار میتواند سود هر سهم شرکت را افزایش دهد.

تاریخ انتشار : 1397/06/20

بررسی سودآوری شرکت نفت سپاهان (شسپا) و تأثیرات افزایش نرخ ارز
تاثیر افزایش نرخ ارز با توجه به صادرات محور بودن شرکت

تاریخ انتشار : 1397/06/18

بررسی بنیادی شرکت پتروشیمی مبین (مبین) و بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سودآوری شرکت در سال 97
افزایش نرخ دلار میتواند سود هر سهم شرکت را تا بالای 200 تومان برساند.

تاریخ انتشار : 1397/06/12

بررسی سودآوری شرکت پتروشیمی مارون (مارون) و تأثیرات افزایش نرخ ارز
افزایش نرخ دلار تأثیر قابل توجهی بر فروش شرکت و افزایش سودآوری آن خواهد داشت.

تاریخ انتشار : 1397/06/11


تحلیل بنیادی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) بررسی عملکرد شرکت سه ماهه نخست سال 97 و پیش بینی سود هر سهم در سال 97
با توجه به شرایط موجود شرکت توانایی افزایش سود هر سهم خود تا 685 ریال را دارد.

تاریخ انتشار : 1397/04/19

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پارس(پارس) و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97
انتظار افزایش سودآوری در سال مالی 97

تاریخ انتشار : 1397/04/16

گزارش جلسه معارفه شرکت پتروشیمی پارس(پارس)
عرضه اولیه شرکت پتروشیمی پارس

تاریخ انتشار : 1397/04/11

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس(شپدیس) و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97
پوشش 51 درصدی در عملکرد ششماهه

تاریخ انتشار : 1397/03/20

تحلیل بنیادی شرکت ملی مس ایران (فملی) بررسی عملکرد شرکت در سال 96 و پیش بینی سود هر سهم در سال 97
در صورت ثبات شرایط فعلی می¬توان سود حداقلی 50 تومانی را برای هر سهم متصور شد اما در صورت رشد جهانی مس و آزاد سازی نرخ تسعیر ارز، سودشرکت می تواند تا بیش از 70 تومان نیز رشد کند.

تاریخ انتشار : 1397/03/20

عرضه اولیه: بررسی جامع شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش و سود آوری آن در سال 97
شرکت طی 5 ماه 31 درصد از بودجه خود را پوشش داده است.

تاریخ انتشار : 1397/03/13


بررسی عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی ) در سال مالی 96 و مقایسه با سال مالی 95
سود خالص هر سهم در سال مالی 96 نسبت به سال مالی 95 با رشد همراه بوده است.

تاریخ انتشار : 1397/02/25


بررسی عملکرد فرآور در سال مالی 96 و مقایسه با سال مالی 95
افزایش سودآوری شرکت از 1088به 2195ریال

تاریخ انتشار : 1397/02/17

تحلیل بنیادی شرکت فولاد خراسان (فخاس) و پیش بینی سود هر سهم در سال مالی 1397
در صورت ثبات سایر شرایط و تداوم قیمتهای جهانی و به تبع آن ثبات قیمتها در بازار داخلی در سطح فعلی شرکت می­تواند سود 283 ریالی محقق سازد.

تاریخ انتشار : 1397/02/17

بررسی عملکرد شرکت فولاد خراسان (فخاس ) در سال مالی 96 و مقایسه با سال مالی 95
مبلغ فروش شرکت در سال مالی 96 نسبت به سال 95 با رشد 75 درصدی همراه بوده است.

تاریخ انتشار : 1397/02/11

بررسی عملکرد کیمیا در سال مالی 96 و مقایسه با سال مالی 95
افزایش سودآوری شرکت از 1515 به 2850 ریال

تاریخ انتشار : 1397/02/10

تحلیل بنیادی گروه صنعتی بارز (پکرمان) و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 1397
مبلغ فروش فروردین ماه شرکت 50 میلیارد تومان می باشد.

تاریخ انتشار : 1397/02/10

تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین(فاسمین) و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 1397
مبلغ فروش فروردین ماه 234 میلیارد ریال می باشد

تاریخ انتشار : 1397/02/08

تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان (فخوز) بررسی عملکرد شرکت در سال 96 و پیش بینی سود هر سهم در سال 97
با توجه به نرخ های جهانی و امید به تدام آنها می توان کف سود هر سهم شرکت را برای سال مالی 97 برابر با 1450 ریال در نظر گرفت.

تاریخ انتشار : 1397/02/02

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 و 97
شرکت پتروشیمی کرمانشاه در سال 1375 تاسیس و در سال 1390 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

تاریخ انتشار : 1396/12/26

تحلیل بنیادی شرکت تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین(مبین) بر اساس عملکرد یازده ماهه و پیش بینی سود هر سهم سال 97
با توجه به روند افزایش نرخ فروش محصولات در چند ماه آخر سال مالی 96 می توان سود 1096 ریالی را برای سال آتی پیش بینی کرد.

تاریخ انتشار : 1396/12/23

تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان و پیش بینی سود هر سهم سال 97
خراسان در عملکرد 11 ماهه سال مالی 96 توانسته 90 درصد از بودجه را پوشش دهد.

تاریخ انتشار : 1396/12/19

عرضه اولیه - برآورد خالص ارزش دارایی های نماد شفا
قیمت گذاری سهم در محدوده 73 درصد NAV انجام شده است.

تاریخ انتشار : 1396/12/15

تحلیل بنیادی پتروشیمی فجر(بفجر) بر اساس عملکرد 11 ماهه و پیش بینی سود سال96 و 97
مهمترین عامل در حال حاظر در تعیین سود هر سهم شرکت بدهی های ارزی شرکت و نرخ تسعیر آن می­ باشد .

تاریخ انتشار : 1396/12/06

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس(شپدیس) و پیش بینی سود هر سهم 1397
پتروشیمی پردیس بزرگترین تولید کننده اوره در سطح کشور می باشد.

تاریخ انتشار : 1396/12/02

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) و پیش بینی سود سال 1397
عمده ارزش پرتفوی بورسی شرکت را پارسان با 95 درصد و عمده ارزش پرتفوی غیر بورسی شرکت را پتروشیمی پارس با 56 درصد تشکیل می دهد.

تاریخ انتشار : 1396/11/30

تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین(مبین) بر اساس عملکرد ده ماهه و پیش بینی سود هر سهم سال 96
احتمال تعدیل 10 درصدی سود هر سهم در سال 96 دور از انتظار نمی باشد.

تاریخ انتشار : 1396/11/29

تحلیل شرکتهای حوزه پرداخت الکترونیک - قسمت اول: کلیات صنعت
به طور کلی 12 شرکت‌ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت موفق به کسب مجوز از بانک مرکزی شده‌اند

تاریخ انتشار : 1396/11/28

تحلیل بنیادی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) بر اساس عملکرد سه ماهه و پیش بینی سود سال 1397
می توان انتظار داشت سود هرسهم پارسان تا 58 تومان افزایش یابد

تاریخ انتشار : 1396/11/18

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس(زاگرس) بر اساس عملکرد ده ماهه و پیش بینی سود هر سهم
زاگرس در ده ماهه 81 درصد از مبلغ بودجه را پوشش داده است.

تاریخ انتشار : 1396/11/18

تحلیل بنیادی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) بر اساس عملکرد شش ماهه و پیش بینی سود سال 1397
عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی غیر بورسی شرکت است که بیش از 63 درصد دارایی ها را شامل می شود

تاریخ انتشار : 1396/11/16

تحلیل بنیادی شرکت قند قزوین(قزوین) بر اساس عملکرد 10 ماهه و پیش بینی سود سال 1396
امکان تعدیل 20 درصدی در سود 50 تومانی شرکت پیش بینی می شود.

تاریخ انتشار : 1396/11/15

تحلیل بنیادی شرکت زرین معدن آسیا(فزرین) بر اساس عملکرد ده ماهه و پیش بینی سود هر سهم
فزرین در عملکرد ده ماهه 79 درصد از مبلغ بودجه را پوشش داده است

تاریخ انتشار : 1396/11/10


تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارک(شخارک)بر اساس عملکرد ده ماهه و پیش بینی سود هر سهم 96
شخارک در عملکرد ده ماهه توانسته 97 درصد از مبلغ فروش بودجه را پوشش دهد.

تاریخ انتشار : 1396/11/03

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان(خراسان) بر اساس عملکرد ده ماهه و پیش بینی سود هر سهم 96
خراسان در ده ماهه 89 درصد از بودجه را پوشش داده است

تاریخ انتشار : 1396/11/03

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) بر اساس عملکرد شش ماهه و پیش بینی سود سال 1396
شرکت در شش ماهه ابتدایی سال جاری موفق به پوشش 26 درصدی بودجه خود شده است.

تاریخ انتشار : 1396/10/25

تحلیل بنیاد شرکت فولاد خوزستان(فخوز) بر اساس عملکرد 9 ماهه و پیش بینی سود سال 96
به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تعدیل مثبت در سود هر سهم شرکت باشیم.

تاریخ انتشار : 1396/10/24

تحلیل بنیادی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور(کنور) و بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت
درصد پوشش مبلغ فروش شرکت در 6 ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال های گذشته بهتر بوده است.همچنین به لحاظ مبلغ فروش شرکت در 6 ماهه نخست سال بیشتر از 9 ماهه سال 95 و بیشتر از کل سال 94 توانسته است به فروش برساند.

تاریخ انتشار : 1396/10/20

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی گل گهر(کگل) و بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت
درصد پوشش شرکت در 6 ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال های گذشته بیشترین مقدار بوده است. شرکت در سه ماهه مهر، آبان و آذر به لحاظ فروش محصولات بهتر عمل کرده است به گونه ای که در این سه ماه موفق به پوشش 31 درصدی از مقدار فروش خود شده است.

تاریخ انتشار : 1396/10/13

تحلیل بنیادی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) بر اساس عملکردشش ماهه و پیش بینی سود سال 1396
با احتساب تقسیم 160 تومان سود سمند سود خگستر در سال جاری میتواند تا 72 تومان افزایش یابد.

تاریخ انتشار : 1396/10/12

تحلیل بنیادی شرکت توسعه معادن روی ایران (کروی) بر اساس عملکرد شش ماهه و پیش بینی سود سال 1396
افزایش هر ده تومان سود تقسیمی فاسمین سود کروی را در حدود 5 تومان افزایش میدهد.

تاریخ انتشار : 1396/10/06


تحلیل بنیادی پتروشیمی خارک(شخارک)بر اساس عملکرد 9 ماهه و پیش بینی سود سال 96
از ابتدای سال تاکنون پتروشیمی شخارک توانسته 84 درصد از مبلغ فروش بودجه را محقق سازد و برای سال مالی 96 میتواند بین 3720 ریال تا 3950 ریال سود به ازا هر سهم بسازد

تاریخ انتشار : 1396/10/05

تحلیل بنیادی پارس خودرو (خپارس) بر اساس عملکرد نه ماهه و برآورد سود هر سهم سال مالی 96
درمحتمل ترین حالت شرکت موفق به ساختن سود 41 ریالی است. ودر حالت خوشبینانه شرکت می تواند سود خود را تا 57ریال نیز افزایش دهد.

تاریخ انتشار : 1396/10/04تحلیل بنیادی شرکت توسعه معادن روی ایران (کروی) بر اساس عملکرد شش ماهه و پیش بینی سود سال 1396
کروی پیش بینی امسال خود را با 26 درصد افزایش 312 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است.

تاریخ انتشار : 1396/09/18

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی چادرملو (کچاد) و بررسی عملکرد 8 ماهه شرکت
شرکت برای سال مالی منتهی به 96/12/29 به ازای هر سهم 231 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی رشد 3 درصدی را نشان می دهد.

تاریخ انتشار : 1396/09/13بررسی عملکرد شش ماهه شرکت پالایش نفت بندرعباس و برآورد سود هر سهم سال 96 (شبندر)
شرکت پالایش نفت بندرعباس برای سال 96 مبلغ 193.283.213 میلیون ریال فروش پیش بینی کرده است.

تاریخ انتشار : 1396/09/07

تحلیل بنیادی شرکت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)
شرکت در هشت ماهه نخست سال موفق به پوشش 66 درصدی مقدار فروش خود شده است.

تاریخ انتشار : 1396/09/04

تحلیل بنیادی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) بر اساس عملکرد نه ماهه و پیش بینی سود سال 1397
می توان انتظار داشت سود هرسهم پارسان تا 39 تومان افزایش یابد.

تاریخ انتشار : 1396/09/01


تحلیل بنیادی شرکت نفت پارس (شنفت)
شرکت در 7 ماهه نخست سال 56 درصد از مبلغ فروش بودجه خود را پوشش داده است

تاریخ انتشار : 1396/08/27

تحلیل بنیادی فولاد خراسان(فخاس) بر اساس عملکرد شش ماهه 96
شرکت می­تواند سود 216 ریالی محقق سازد و در صورت رشد بیشتر قیمتها سود 274 ریال نیز برای شرکت دور از انتظار نیست.

تاریخ انتشار : 1396/08/24

تحلیل بنیادی شرکت نفت بهران (شبهرن)
شرکت نفت بهران محصولاتی چون پارافین وکس، ضدیخ، گریس و انواع روانکارها را تولید می کند.

تاریخ انتشار : 1396/08/22


پیش بینی سود هر سهم پکرمان بر اساس عملکرد شش ماهه
با توجه به مفروضات فوق، و با شرایط فعلی حداکثر سودی که شرکت می تواند بسازد 521ریال می باشد.

تاریخ انتشار : 1396/08/16

تحلیل بنیادی شرکت نفت ایرانول (شرانول)
شرکت نفت ایرانول محصولاتی چون پارافین وکس، ضدیخ، گریس و انواع روانکارها را تولید می کند.

تاریخ انتشار : 1396/08/14نگاهی به عملکرد 7 ماهه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) و سودآوری سهم
شرکت کاوه جنوب کیش در مهر ماه سال جاری موفق به فروش مقدار 94.531 تن انواع محصولات شده است.

تاریخ انتشار : 1396/08/09

پیش بینی سود هر سهم #فخوز بر اساس عملکرد شش ماهه
مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 3046 میلیارد تومان رسیده است که معادل 52 درصد ازکل بودجه می باشد.

تاریخ انتشار : 1396/08/03

تحلیل بنیادی کاما و پیش بینی سود هر سهم سال 96 بر اساس عملکرد شش ماهه
سرمایه شرکت 500 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت توسعه معادن روی ایران با مالکیت 57.3 درصدی سهام می باشد.

تاریخ انتشار : 1396/08/02


تحلیل بنیادی و پیش بینی سود هر سهم فاسمین بر اساس عملکرد شش ماهه نخست سال مالی 96
فاسمین در شش ماهه امسال توانسته 2208 میلیارد ریال فروش داشته باشد.

تاریخ انتشار : 1396/08/01

تحلیل بنیادی شرکت کویر تایر در سال مالی 1396(پکویر)
با توجه به مفروضات ذکر شده در خوشبینانه ترین حالت شرکت قادر به ساخت 746 ریال سود به ازا هر سهم خواهد بود و در بدبینانه ترین حالت سود شرکت می­تواند تا 618 ریال کاهش یابد.

تاریخ انتشار : 1396/07/26

عرضه اولیه: تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
با توجه به قیمت اعلامی عرضه اولیه برآورد می شود که سهم بر روی قیمت 176 تومان بازگشایی شود. همچنین برآورد می شود به هر کد معاملاتی بین 2600 تا 2800 سهم تعلق گیرد.

تاریخ انتشار : 1396/07/25


تحلیل بنیادی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید(وامید) بر اساس عملکرد شش ماهه و پیش بینی سود سال 1396 و 1397
انتظار میرود سود هر سهم در سال آینده تا 47 تومان افزایش یابد.

تاریخ انتشار : 1396/07/15

عرضه اولیه: تحلیل بنیادی شرکت تولید و صادرات ریشمک (دریشمک)
شرکت در سال مالی 96 سود هر سهم خود را با 16 درصد کاهش 126 تومان برآورد کرده است.

تاریخ انتشار : 1396/06/29

عرضه اولیه: تحلیل بنیادی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)
در طی شش سال اخیر درآمد شرکت بطور متوسط270 درصد رشد داشته است.

تاریخ انتشار : 1396/06/21

گزارش جامع از جلسه معارفه شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)
“های وب” یکی از سه شرکت برتر حوزه ارتباطات ثابت کشور و از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات ارتباطی در سر

تاریخ انتشار : 1396/06/20

گزارش جلسه معارفه شرکت چدن سازان(چدن)
جلسه معارفه شرکت چدن سازان در روز چهارشنبه مورخ 15/6/96 در هتل سیمرغ برگزار گردید

تاریخ انتشار : 1396/06/19

عرضه اولیه: تحلیل بنیادی شرکت چدن سازان در سال مالی 1396 (چدن)
شرکت تولیدی چدن سازان در تاریخ 1361 در اصفهان تاسیس گردید

تاریخ انتشار : 1396/06/15

تحلیل بنیادی شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران(کیمیا)
در 5 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزان تولیداتش را 48 درصد افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/06/13

عرضه اولیه: نگاهی اجمالی به سودآوری شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان(گکوثر)
شرکت بودجه سال مالی جاری خود را با 15 درصد افزایش 102 تومان برآورد کرده است

تاریخ انتشار : 1396/06/12

تحلیل بنیادی و بررسی بودجه 96 شرکت پتروشیمی فن آوران(شفن)
شرکت پتروشیمی فن آوران در سال 1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده است

تاریخ انتشار : 1396/06/06

تحلیل بنیادی و بررسی بودجه 96 شرکت پتروشیمی زاگرس
شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1377 تاسیس گردید

تاریخ انتشار : 1396/06/06

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 فخوز و بررسی وضعیت فروش شرکت در 5 ماهه
با توجه به عملکرد سه ماهه نخست امسال شرکت در بودجه جدید سود 614 ریالی را پیش بینی نموده است که نسبت به گزارش قبلی 29 درصد تعدیل مثبت را نشان می دهد.

تاریخ انتشار : 1396/06/05

تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و بررسی سودآوری شرکت در سال 1396
با مقایسه نرخ فروش محصول شرکت با محصولات فخوز به این نتیجه رسیدیم که همواره بین نرخ فروش شرکت ارفع و فولاد خوزستان اختلاف قیمت وجود دارد.

تاریخ انتشار : 1396/06/05

بررسی عملکرد 5 ماهه پتروشیمی خارک و برآورد مبلغ فروش
مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 561 میلیارد تومان رسیده

تاریخ انتشار : 1396/06/01

تحلیل بنیادی: بررسی اجمالی سود آوری شرکت افست در سال مالی 1396 و 1397
شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/96 به ازای هر سهم 1773 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال گذشته افزایش 6 درصدی را نشان می دهد.

تاریخ انتشار : 1396/06/01

تحلیل بنیادی: بررسی اجمالی سود آوری شرکت صنایع ملی مس ایران (فملی) در سال مالی 1396
فملی توانسته در چهار ماهه ابتدایی سال 21 درصد از مقدار و 31 درصد از مبلغ فروش را محقق سازد.

تاریخ انتشار : 1396/05/31

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 فاسمین و بررسی وضعیت فروش در 4 ماهه
در عملکرد سه ماهه نخست امسال 168 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 57 ریال سود ساخته است.

تاریخ انتشار : 1396/05/30

تحلیلی بنیادی شرکت باما( پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 باما و بررسی عملکرد 4 ماهه شرکت )
این شرکت در تیرماه موفق به فروش 1 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 1 درصد از بودجه کل شرکت) شده است. همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 44 میلیارد تومان رسیده است.

تاریخ انتشار : 1396/05/29

تحلیل بنیادی فرآور( پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 فراور و بررسی تولید و فروش 4 ماهه شرکت)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 21 درصد تولید را افزایش داده اما مقدار فروش ثابت است

تاریخ انتشار : 1396/05/28

برآورد ارزش خالص دارایی ها و سود هر سهم کروی در سال مالی 1396
کروی پیش بینی امسال سود هر سهم را با 22درصد کاهش 192 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است

تاریخ انتشار : 1396/05/28

برآورد ارزش خالص دارایی ها و سود هر سهم ومعادن در سال مالی 1396
شرکت در سال مالی گذشته 129 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است و پیش بینی امسال خود را با 38 درصد افزایش 178 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است.

تاریخ انتشار : 1396/05/23

تحلیل بنیادی گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا)
شرکت برای سال مالی منتهی به 30/08/96 به ازای هر سهم 329 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال گذشته کاهش 12 درصدی را نشان می دهد. که علت اصلی این کاهش افزایش در نرخ مالیات نسبت به سال گذشته و کاهش مبلغ سایر درآمدهای غیرعملیاتی بوده است.

تاریخ انتشار : 1396/05/21

تحلیل بنیادی شرکت به پرداخت ملت
هدف از تاسيس شركت‌های پرداخت الکترونیک، ايجاد، گسترش و توسعه بستر مناسب جهت ارايه خدمات كارت‌های الكترونيكی بانكی و ابزارهاي پذيرش از قبیل ترمینالهای فروشگاهی و خودپردازهای بانکی وارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل و اینترنت بعنوان زيرساختهاي تجارت الكترونيكی تعيين شده است.

تاریخ انتشار : 1396/04/26


تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/96 به ازای هر سهم 253 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به بودجه سال 1395 افزایش 53 درصدی را نشان می دهد.

تاریخ انتشار : 1396/03/30

بررسی شرکت داروسازی پارس دارو و پیش بینی سود سال مالی 96
شرکت پارس دارو در سال 1339 تاسیس گردید

تاریخ انتشار : 1396/01/05

بررسی شرکت داروسازی البرز دارو و پیش بینی سود سال مالی 96
شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش خود را 4 درصد افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/01/02

مقایسه نه شرکت سیمانی کشور
بیشترین نوسان نرخ سود در برابر تغییرات نرخ فروش و سرانه سربار با 389 درصد نوسان مربوط به نماد سخوز می باشد

تاریخ انتشار : 1395/12/20

مقایسه دو شرکت سیمانی کشور
بیشترین نوسان نرخ سود در برابر تغییرات نرخ فروش و سرانه سربار با 152 درصد نوسان مربوط به نماد سیلام می باشد

تاریخ انتشار : 1395/12/20

نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان تهران
عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 فله و پاکتی و سیمان 425-1 فله میباشد

تاریخ انتشار : 1395/12/11

پیش بینی سود هر سهم شرکت سیمان داراب برای سال مالی 96
عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 فله و پاکتی میباشد

تاریخ انتشار : 1395/12/10

نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان صوفیان
عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 پاکتی و سیمان تیپ 2 فله میباشد

تاریخ انتشار : 1395/12/09

نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان اردبیل
شرکت سیمان اردبیل در اولین پیش بینی سال 96 سود هر سهم خود را با 162 درصد افزایش 862 ریال برآورد کرده

تاریخ انتشار : 1395/12/08

پیش بینی سود هر سهم فسرب برای سال مالی 96
شرکت ملی سرب و روی ایران در سال 1360 به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است.

تاریخ انتشار : 1395/11/24

پیش بینی سود هر سهم فرآور برای سال مالی96
بر اساس مفروضات بالا سود به ازا هر سهم 1021 ریال برآور گردید.

تاریخ انتشار : 1395/11/23