تحلیل های بنیـادی


تحلیل بنیادی شرکت کویر تایر در سال مالی 1396(پکویر)
با توجه به مفروضات ذکر شده در خوشبینانه ترین حالت شرکت قادر به ساخت 746 ریال سود به ازا هر سهم خواهد بود و در بدبینانه ترین حالت سود شرکت می­تواند تا 618 ریال کاهش یابد.

تاریخ انتشار : 1396/07/26

عرضه اولیه: تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
با توجه به قیمت اعلامی عرضه اولیه برآورد می شود که سهم بر روی قیمت 176 تومان بازگشایی شود. همچنین برآورد می شود به هر کد معاملاتی بین 2600 تا 2800 سهم تعلق گیرد.

تاریخ انتشار : 1396/07/25


تحلیل بنیادی: برآورد ارزش خالص دارایی ها و سود هر سهم وامید در سال مالی 1396 و 1397
انتظار میرود سود هر سهم در سال آینده تا 47 تومان افزایش یابد.

تاریخ انتشار : 1396/07/15

عرضه اولیه: تحلیل بنیادی شرکت تولید و صادرات ریشمک (دریشمک)
شرکت در سال مالی 96 سود هر سهم خود را با 16 درصد کاهش 126 تومان برآورد کرده است.

تاریخ انتشار : 1396/06/29

عرضه اولیه: تحلیل بنیادی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)
در طی شش سال اخیر درآمد شرکت بطور متوسط270 درصد رشد داشته است.

تاریخ انتشار : 1396/06/21

گزارش جامع از جلسه معارفه شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)
“های وب” یکی از سه شرکت برتر حوزه ارتباطات ثابت کشور و از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات ارتباطی در سر

تاریخ انتشار : 1396/06/20

گزارش جلسه معارفه شرکت چدن سازان(چدن)
جلسه معارفه شرکت چدن سازان در روز چهارشنبه مورخ 15/6/96 در هتل سیمرغ برگزار گردید

تاریخ انتشار : 1396/06/19

عرضه اولیه: تحلیل بنیادی شرکت چدن سازان در سال مالی 1396 (چدن)
شرکت تولیدی چدن سازان در تاریخ 1361 در اصفهان تاسیس گردید

تاریخ انتشار : 1396/06/15

تحلیل بنیادی شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران(کیمیا)
در 5 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزان تولیداتش را 48 درصد افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/06/13

عرضه اولیه: نگاهی اجمالی به سودآوری شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان(گکوثر)
شرکت بودجه سال مالی جاری خود را با 15 درصد افزایش 102 تومان برآورد کرده است

تاریخ انتشار : 1396/06/12

تحلیل بنیادی و بررسی بودجه 96 شرکت پتروشیمی فن آوران(شفن)
شرکت پتروشیمی فن آوران در سال 1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده است

تاریخ انتشار : 1396/06/06

تحلیل بنیادی و بررسی بودجه 96 شرکت پتروشیمی زاگرس
شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1377 تاسیس گردید

تاریخ انتشار : 1396/06/06

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 فخوز و بررسی وضعیت فروش شرکت در 5 ماهه
با توجه به عملکرد سه ماهه نخست امسال شرکت در بودجه جدید سود 614 ریالی را پیش بینی نموده است که نسبت به گزارش قبلی 29 درصد تعدیل مثبت را نشان می دهد.

تاریخ انتشار : 1396/06/05

تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و بررسی سودآوری شرکت در سال 1396
با مقایسه نرخ فروش محصول شرکت با محصولات فخوز به این نتیجه رسیدیم که همواره بین نرخ فروش شرکت ارفع و فولاد خوزستان اختلاف قیمت وجود دارد.

تاریخ انتشار : 1396/06/05

بررسی عملکرد 5 ماهه پتروشیمی خارک و برآورد مبلغ فروش
مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 561 میلیارد تومان رسیده

تاریخ انتشار : 1396/06/01

تحلیل بنیادی: بررسی اجمالی سود آوری شرکت افست در سال مالی 1396 و 1397
شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/96 به ازای هر سهم 1773 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال گذشته افزایش 6 درصدی را نشان می دهد.

تاریخ انتشار : 1396/06/01

تحلیل بنیادی: بررسی اجمالی سود آوری شرکت صنایع ملی مس ایران (فملی) در سال مالی 1396
فملی توانسته در چهار ماهه ابتدایی سال 21 درصد از مقدار و 31 درصد از مبلغ فروش را محقق سازد.

تاریخ انتشار : 1396/05/31

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 فاسمین و بررسی وضعیت فروش در 4 ماهه
در عملکرد سه ماهه نخست امسال 168 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 57 ریال سود ساخته است.

تاریخ انتشار : 1396/05/30

تحلیلی بنیادی شرکت باما( پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 باما و بررسی عملکرد 4 ماهه شرکت )
این شرکت در تیرماه موفق به فروش 1 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 1 درصد از بودجه کل شرکت) شده است. همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 44 میلیارد تومان رسیده است.

تاریخ انتشار : 1396/05/29

تحلیل بنیادی فرآور( پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 فراور و بررسی تولید و فروش 4 ماهه شرکت)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 21 درصد تولید را افزایش داده اما مقدار فروش ثابت است

تاریخ انتشار : 1396/05/28

برآورد ارزش خالص دارایی ها و سود هر سهم کروی در سال مالی 1396
کروی پیش بینی امسال سود هر سهم را با 22درصد کاهش 192 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است

تاریخ انتشار : 1396/05/28

برآورد ارزش خالص دارایی ها و سود هر سهم ومعادن در سال مالی 1396
شرکت در سال مالی گذشته 129 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است و پیش بینی امسال خود را با 38 درصد افزایش 178 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است.

تاریخ انتشار : 1396/05/23

تحلیل بنیادی گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا)
شرکت برای سال مالی منتهی به 30/08/96 به ازای هر سهم 329 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال گذشته کاهش 12 درصدی را نشان می دهد. که علت اصلی این کاهش افزایش در نرخ مالیات نسبت به سال گذشته و کاهش مبلغ سایر درآمدهای غیرعملیاتی بوده است.

تاریخ انتشار : 1396/05/21

تحلیل بنیادی شرکت به پرداخت ملت
هدف از تاسيس شركت‌های پرداخت الکترونیک، ايجاد، گسترش و توسعه بستر مناسب جهت ارايه خدمات كارت‌های الكترونيكی بانكی و ابزارهاي پذيرش از قبیل ترمینالهای فروشگاهی و خودپردازهای بانکی وارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل و اینترنت بعنوان زيرساختهاي تجارت الكترونيكی تعيين شده است.

تاریخ انتشار : 1396/04/26


تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/96 به ازای هر سهم 253 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به بودجه سال 1395 افزایش 53 درصدی را نشان می دهد.

تاریخ انتشار : 1396/03/30

بررسی شرکت داروسازی پارس دارو و پیش بینی سود سال مالی 96
شرکت پارس دارو در سال 1339 تاسیس گردید

تاریخ انتشار : 1396/01/05

بررسی شرکت داروسازی البرز دارو و پیش بینی سود سال مالی 96
شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش خود را 4 درصد افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/01/02

مقایسه نه شرکت سیمانی کشور
بیشترین نوسان نرخ سود در برابر تغییرات نرخ فروش و سرانه سربار با 389 درصد نوسان مربوط به نماد سخوز می باشد

تاریخ انتشار : 1395/12/20

مقایسه دو شرکت سیمانی کشور
بیشترین نوسان نرخ سود در برابر تغییرات نرخ فروش و سرانه سربار با 152 درصد نوسان مربوط به نماد سیلام می باشد

تاریخ انتشار : 1395/12/20

نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان تهران
عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 فله و پاکتی و سیمان 425-1 فله میباشد

تاریخ انتشار : 1395/12/11

پیش بینی سود هر سهم شرکت سیمان داراب برای سال مالی 96
عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 فله و پاکتی میباشد

تاریخ انتشار : 1395/12/10

نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان صوفیان
عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 پاکتی و سیمان تیپ 2 فله میباشد

تاریخ انتشار : 1395/12/09

نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان اردبیل
شرکت سیمان اردبیل در اولین پیش بینی سال 96 سود هر سهم خود را با 162 درصد افزایش 862 ریال برآورد کرده

تاریخ انتشار : 1395/12/08

پیش بینی سود هر سهم فسرب برای سال مالی 96
شرکت ملی سرب و روی ایران در سال 1360 به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است.

تاریخ انتشار : 1395/11/24

پیش بینی سود هر سهم فرآور برای سال مالی96
بر اساس مفروضات بالا سود به ازا هر سهم 1021 ریال برآور گردید.

تاریخ انتشار : 1395/11/23