تیتر خبـر : برنامه‌های پیش‌روی « دکپسول »

خلاصه خبـر : در نشست خبری یک دیدار یک عرضه برنامه‌های پیش‌روی ژلاتین کپسول ایران معرفی شد.


تاریخ انتشار : 1398/03/01


دنیای بورس: رامین رمضانی؛ مدیرعامل ژلاتین کپسول ایران در نشست خبری یک دیدار، یک عرضه گفت؛ برنامه‌های پیش روی شرکت ژلاتین کپسول تبدیل شدن به فروشنده برتر خاورمیانه و جای‌گیری در میان ده شرکت برتر این صنعت در جهان است.

مواردی همچون شناسایی بازارهای جدید، انجام بازاریابی علمی و افزایش ظرفیت تولید و توسعه زیرساخت‌ها از جمله استراتژی‌های ژلاتین کپسول به شمار می‌رود.

ژلاتین کپسول ایران در سال ۷۶ با ۶ خط تولید فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۸۲ این رقم را به ۸ خط تولید رساند. این شرکت با توسعه خطوط تولید هم‌اکنون دارای ۱۴ خط تولید است. ظرفیت اسمی شرکت در حال حاضر تولید ۶.۳ میلیارد کپسول در سال است که قابلیت افزایش به ۷.۵ میلیارد کپسول را داراست و این در حالیست که نیاز سالانه کشور ۵.۵ میلیارد کپسول است. داروسازی فارابی سهامدار عمده ژلاتین کپسول ایران با دارا بودن ۱۹۹ میلیون سهم معادل ۹۹.۹۹۵ درصد از سهام این شرکت است. سرمایه ثبتی شرکت در سال ۷۵ رقم 50 میلیون تومان بوده و در حال حاضر این رقم به 20 میلیار تومان افزایش یافت.