تیتر خبـر : اظهارنظر حسابرس «ثفارس» و «لوتوس» منتشر شد

خلاصه خبـر : شرکت های عمران و توسعه فارس و تامین سرمایه لوتوس پارسیان اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی خود را ...


تاریخ انتشار : 1398/03/13


 

شرکت های عمران و توسعه فارس و تامین سرمایه لوتوس پارسیان اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی خود را نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه منتشر کردند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت عمران و توسعه فارس با توجه به ماده ۳دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیات مدیره را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، شرکت عمران و توسعه فارس قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ یک هزار میلیارد ریال به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال، معادل ۱۰۰ درصد، از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته افزایش دهد. هدف از افزایش سرمایه "ثفارس" تکمیل پروژه نیکان و انجام پروژه آسمان صدرا فاز 4 است.

تایید افزایش سرمایه 2 برابری "لوتوس" توسط حسابرس

همچنین، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با توجه به ماده ۳دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیات مدیره را نیز منتشر کرد.

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 5 میلیارد ریال به مبلغ 10 میلیارد ریال، معادل ۱۰۰ درصد، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش دهد. هدف از افزایش سرمایه "لوتوس" بهبود ساختار مالی و توسعه فعالیت های این شرکت است.

گفتنی است؛ انجام افزایش سرمایه دو شرکت یادشده، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.