تیتر خبـر : واگذاری زمین در «زقیام»

خلاصه خبـر : شرکت کشت و دام قیام اصفهان اعلام کرد زمین خود را در استان لرستان واگذار کرده است.


تاریخ انتشار : 1398/04/04


شرکت کشت و دام قیام اصفهان اعلام کرد زمین خود را در استان لرستان واگذار کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت کشت و دام قیام اصفهان در مزایده ای اقدام به واگذاری زمین واحد دلفان واقع در استان لرستان کرده بود. این مزایده در تاریخ یکم تیر۱۳۹۸ برگزار شد.

این مزایده مربوط به فروش زمینی به مساحت ۵۵هکتار با کاربری صنعتی، دارای سند تک برگی به همراه ۲حلقه چاه آب و برق مورد نیاز به همراه مجوزهای مربوطه بود که جهت احداث یک باب گاوداری صنعتی واقع در استان لرستان، شهرستان دلفان، در مجاورت روستای سالیانه داده شده بود.     

نتایج برگزاری مزایده شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با مبلغ پیشنهادی ۶۵میلیارد و ۶۸۸میلیون و ۱۴۴هزار و ۲۰۰ریال برنده مزایده اعلام شد. مبلغ مورد توافق این مزایده ۶۵میلیارد و ۶۸۸میلیون ریال بوده و نحوه تسویه آن به صورت ۵۰درصد نقد هنگام عقد قرارداد و ۵۰ درصد باقیمانده طی ۱۲ماه با اقساط مساوی ماهانه طی یکسال و انتقال قطعی دارایی بوده است.        

خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی ۳۷میلیارد و ۴۲۷میلیون ریال اعلام شده است.