تیتر خبـر : 2 تصمیم مهم در مجمع « وبملت »

خلاصه خبـر :


تاریخ انتشار : 1398/05/01


مجمع سالانه بانک ملت در حالی دیروز برگزار شد که بر مبنای تصمیم اتخاذ شده مدیران، افزایش سرمایه ناشی از تسعیر ارز قرار است در ماه‌های شهریور و مهر انجام شود. به نظر زمان عملیاتی‌شدن دریافت غرامت بانک ملت از انگلستان کمتر از یک ماه آینده است.

 

دنیای بورس: در مجمع بانک ملت گفته شده که دلیل تسعیر نشدن حدود 2.7 میلیارد دلار از تراز، نامشخص بودن معافیت مالیاتی سود حاصل از تسعیر است. (ظاهرا این مبلغ مربوط به وزارت نفت میشود و رقم دقیق آن نیز مشخص نیست(.

  • بر مبنای تصمیم‌های گرفته شده در مجمع سالانه بانک ملت:

- شورای امنیت ملی به سازمان بورس نامه زده و اعلام کرده که بانک ملت طبق توافق با انگلیس تا زمان دریافت غرامت اجازه‌ی شفاف سازی در خصوص غرامت را ندارد.

- زمان عملیاتی شدن دریافت غرامت کمتر از 1 ماه دیگر است و قرار است سود مناسبی عاید بانک بشود.

- افزایش سرمایه از تسعیر ارز در حدود شهریور و مهر انجام می‌شود.

- در صورت قطعی شدن معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی (برای شرکت های غیر مشمول 144) بانک ملت این کار را انجام خواهد داد.

- تسعیر با نرخی غیر از نرخ روز نیما در زمان تهیه ی ترازنامه، پایه ی حسابداری ندارد و فقط به دلیل مصالح کشور و به درخواست بانک مرکزی بوده است.