تیتر خبـر : « فارس » خریدار پتروشیمی بروجن شد

خلاصه خبـر : هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از شرکت در مزایده ۵۵.۹۴ درصدی سهام ...


تاریخ انتشار : 1398/06/19


« فارس » خریدار پتروشیمی بروجن شد

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از شرکت در مزایده ۵۵.۹۴ درصدی سهام پتروشیمی بروجن به مبلغ ۳۰۶.۴ میلیارد تومان خبر داد.

دنیای بورس: هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که با سرمایه ۹.۱۵ هزار میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد از شرکت در مزایده ۵۵.۹۴ درصدی سهام شرکت پتروشیمی بروجن به مبلغ ۳۰۶.۴ میلیارد تومان خبر داد.

«فارس» اعلام کرد: این هلدینگ در مزایده ۵۵.۹۴ درصدی سهام شرکت پتروشیمی بروجن که ۳ شهریور در روزنامه دنیای اقتصاد آگهی شده به مبلغ ۳۰۶.۴ میلیارد تومان شرکت کرده است.

۴۴.۹۱ درصد این سهام متعلق به گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و ۱۱.۰۳ درصد سهام آن متعلق به سرمایه گذاری مدبران اقتصاد است. جلسه بازگشایی پاکت ها در ۱۴ شهریور انجام شد و این شرکت به عنوان برنده مزایده مشخص شد. قطعیت این معامله منوط به رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده و تسویه مابقی ثمن معامله است که به محض اعلام به این شرکت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می‌شود.