آرشیو خبرها


جهش سه پله‌ای « فارس »

تاریخ انتشار : 1398/06/23

« فارس » خریدار پتروشیمی بروجن شد
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از شرکت در مزایده ۵۵.۹۴ درصدی سهام ...

تاریخ انتشار : 1398/06/19
سود تقسیمی سالانه « وسینا »

تاریخ انتشار : 1398/05/21

طرح توسعه جدید در « رمپنا »

تاریخ انتشار : 1398/05/02

2 تصمیم مهم در مجمع « وبملت »

تاریخ انتشار : 1398/05/01برنامه خرید داخلی در « جم »

تاریخ انتشار : 1398/04/29


اخذ مجوز « ذوب » برای واردات سنگ‌آهن
مجمع سالانه ذوب آهن برگزار شد

تاریخ انتشار : 1398/04/18