image description

جزئیات خبر

image description

رشد مداوم بورس

  • شنبه 2 آذر 1398
  • 102

رشد مداوم عرضی و طولی "بورس"از جمله راهکار‌های حفظ و اضافه شدن جذابیت در "بورس" حفظ نقدینگی بوده ضمن آنکه عرضه‌های اولیه مناسبی در مسیر ورودی بازارسرمایه قرار گرفته‌اند که می‌تواند برای بازار جذابیت ایجاد کند.

با ما در تماس باشید

image description