image description

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي_وب)

تحلیل تکنیکال داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي_وب)

 تحلیل تکنیکال داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي_وب)   تایم روزانه    28 بهمن 98

 داده گسترعصرنوین امروز با 75 % قدرت خرید حقوقی و 58 % قدرت خرید حقیقی در مسیرحمایتی خود قرار دارد و محدوده قیمتی 989 تا 949 حمایت  این نماد گروه ارتباطات می باشد.

 اهداف قیمتی سهم به ترتیب 1076 / 1176 / 1363

فائزه شاهوردی
واحد سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description