image description

جزئیات خبر

گزارش فررودین 99 شپنا

گزارش فررودین 99 شپنا

گزارش_ماهانه_فروردین

شپنا

شپنا گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :


 مقدار فروش در این ماه برابر با 1543923 مترمکعب از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 9 % روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 10% نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description