image description

جزئیات خبر

گزارش فرودین 99 چکارن

گزارش فرودین 99 چکارن

گزارش_ماهانه_فروردین

چکارن

چکارن گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 649 میلیون تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 91 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 72 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 93% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 80 % نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description