image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 بهپاک

گزارش فروردین 99 بهپاک

گزارش_ماهانه_فروردین

بهپاک

بهپاک گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 7 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 86 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 1936 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 92% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 100 % نسبت به اسفند 98  کاهش داشته وتولیدی این ماه ثبت نشده است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description