image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 خساپا

گزارش فروردین 99 خساپا

گزارش_ماهانه_فروردین

خساپا

خساپا گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 681 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 17 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 16857 دستگاه از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 9% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 69 % نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description