image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 خودرو

گزارش فروردین 99 خودرو

گزارش_ماهانه_فروردین

خودرو

خودرو گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

مبلغ فروش دراین ماه 386 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 81 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 12824 دستگاه از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 65% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 13 % نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description