image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 دسانکو

گزارش فروردین 99 دسانکو

گزارش_ماهانه_فروردین

دسانکو

دسانکو گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 8 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 56 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 269270 عدد از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 50% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 33 % نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description