image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 رمپنا

گزارش فروردین 99 رمپنا

گزارش_ماهانه_فروردین

رمپنا

رمپنا گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرده است که در این ماه 579 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است .

 رشد 14 % نسبت به اسفند 98

 کاهش 4 % نسبت به فروردین 98

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description