image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 زقیام

گزارش فروردین 99 زقیام

گزارش_ماهانه_فروردین

زقیام

زقیام گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 20 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با افزایش 1 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 21672 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با افزایش 152% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 112 % نسبت به اسفند 98  افزایش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description