image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 غپینو

گزارش فروردین 99 غپینو

گزارش_ماهانه_فروردین

غپینو

غپینو گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 3 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 91 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 132074 کیلوگرم از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 93% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 93 % نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description