image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 فملی

گزارش فروردین 99 فملی

گزارش_ماهانه_فروردین

فملی

فملی گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 558 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 78 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 8568 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 96% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 97 % نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description