image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 های وب

گزارش فروردین 99 های وب

گزارش_ماهانه_فروردین

های_وب

های وب گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرده است که در این ماه 103 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است .

 رشد 11 % نسبت به اسفند 98

 رشد 236 % نسبت به فروردین 98

فائزه شاهوردی

کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description